2019

Samfunnet, det er oss!

- Målet er å bygge demokratisk kompetanse og inspirere til aktivt samfunnsengasjement blant ungdom og voksne!

Dette sier prosjektleder Eugenia Khoroltseva, etter at Menneskerettighetsakademiet og minoritets-foreninger og nettverk også i høst skal samarbeide om å fremme demokratisk kompetanse, mestring og økt respekt for menneskerettighetene i Oslo. Partnere i prosjektet er Somalisk Velferdsforening, Mødre for fred (et nettverk av personer med eritreisk bakgrunn) samt Afghansk kulturelle forening. Også TIVO (Tilpasning av informasjons og veiledningsorganisasjon), en organisasjon med unge voksne med somalisk bakgrunn, deltar.  De første møtene fant sted på Frivillighetshuset på Tøyen 21. og 25. september, der vi søkte å identifisere utfordringer.  

Utfordringer og behov

Disse utfordringene ble identifisert som viktige å ta tak i:  
- Det trengs generelt mer kunnskap om mangfold og det flerkulturelle samfunn
- En del unge trenger informasjon om lover og regler. Noen er skeptiske til politiet
- Mer fokus på psykisk helse blant ungdom med minoritetsbakgrunn! Det å innrømme at man sliter, er ofte forbundet med skam. Ungdom med flyktningbakgrunn kan være ensomme
- Noen foreldre trenger informasjon om barns rettigheter
- Ungdom som har problemer med å finne sin plass i fellesskapet, bør få mer kunnskap om, og reflektere rundt kultur og identitet 
- Både unge og eldre trenger kunnskap om demokrati og menneskerettigheter, inkludert ikke-diskriminering og kvinner og minoriteters rettigheter 

Gjennom høsten, og forhåpentligvis også de neste årene, skal partnerne adressere utfordringene gjennom en rekke aktiviteter. Ressursgruppen skal møtes jevnlig, det skal organisere workshops om kvinners rettigheter, deltakende pedagogikk og flere andre temaer, unge flyktninger skal oppsøkes, og deltakerne skal besøke Stortinget og andre relevante institusjoner.  

Prosjektet er støttet av Oslo kommune.