2019

Stor interesse for demokratikurs i Nordvest-Russland

– Demokrati og menneskerettigheter fenger, sier prosjektleder Eugenia Khoroltseva, etter at tre nye workshops for lærere og aktivister er gjennomført i de russiske byene Murmansk, Petrozavodsk og Velikij Novgorod.

– Det er stor interesse for mer kunnskap. Deltakerne på workshopene er lærere og aktivister som selv ønsker å videreformidle kompetansen. 

I tillegg til temaene demokrati og menneskerettigheter, var en viktig del av workshopene å formidle god opplæringsmetodikk. Gjennom selv å være med på øvelser og erfare metodene, ble deltakerne bevisstgjort på hvor effektiv slik opplæring er. Som en av lærerne uttrykte det: «Å undervise i samfunnsfag uten at elevene aktivt involveres og deltar i diskusjonene, er bortkastet tid».

Partnere i prosjektet er, foruten Menneskerettighetsakademiet, St. Petersburg Institute of Law named after Prince Oldenburgsky og SILC, en svensk stiftelse som arbeider med menneskerettigheter og demokratibistand. Andre som bidro i organiseringen av workshopene, var studentnettverket Coworking 51, ved Murmansk Arctic State University, Faculty of and Economics ved Petrozavodsk State University, samt the Russian Presidential Academy of National Ecomoy and Public dministration (RANEPA) i Velikij Novgorod.


Fra workshopen i Petrozavodsk   

Bakgrunn

Menneskerettighetsakademiet samarbeider med svenske og russiske organisasjoner om å fremme undervisning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap i Nord-Vest-Russland. Tittelen på prosjektet er "Human rights and citizenship education for all. Effective methods of teaching". Ajtiviteter som skal gjennomføres i regi av prosjektet er en rekke to-dagers workshops, et trainer-for trainer-kurs og studieturer.

- Det at både lærere, studenter og representanter fra frivillige organisasjoner deltar sammen på workshopene, forsterker grasrot-perspektivet, sier prosjektleder Eugenia Khoroltseva.- Det blir tydeligere at menneskerettighetene ikke bare er teori, men konkrete virkemidler som kan brukes i hverdagen. 

Foruten Menneskerettighetsakademiet, er partnere i prosjektet St. Petersburg Institute of Law named after Prince Oldenburgsky og SILC, en svensk stiftelse som arbeider med menneskerettigheter og demokratibistand. 

Prosjektet er støttet med midler fra Nordisk Ministerråd.