2019

Til Eidsvoll for å lære om demokrati og grunnlov

Hva er historien til den norske grunnloven? Hva slags demokrati er det i Norge? Disse og mange andre spørsmål fikk gruppen på 17 ungdommer fra Mysebu asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere, svar på under to-dagers kurset i demokrati og grunnlov den 27. og 28. mai.

Den første kursdagen foregikk på mottaket, mens den andre fant sted på Eidsvoll. Det ble en flott og lærerik  opplevelse å besøke den ærverdige Eidsvollsbygningen og høre foredrag og se film i Demokratisenteret.

Takk til alle ungdommer og ansatte på mottaket for aktiv deltakelse de to innholdsrike kursdagene. Både Menneskerettighetsakademiet og mottak sender en stor takk til Eidsvoll 1814 for det gode samarbeidet og undervisningsleder Anne Løvås for en flott omvisning!

Prosjektet er støttet av Utlendingsdirektoratet. 

Nedenfor er noen bilder fra besøket: