2019

Ungdommer fra Italia, Tyskland, Tsjekkia og Norge

- Det var kjempegøy å undervise så mange som 50 ungdommer fra Tsjekkia, Italia, Tyskland og Norge! Det ble en intens dag med mye læring.

Dette sa prosjektleder Marit Langmyr etter workshopen på Lena-Valle videregående skole 6. november. Heldagskurset på Østre Toten var en del av et utvekslingsprosjekt mellom Lena/Valle og skoler fra Tsjekkia, Irland, Tyskland og Italia. Temaet for det treårige prosjektet er menneskerettigheter, og Menneskerettighetsakademiet er invitert inn som partner fra sivilsamfunnet. I tillegg til å lytte til foredrag, deltok elevene i flere gruppearbeid, presentasjoner, energiladere og pantomime. Særlig spennende var arbeidet der elevene, i blandede grupper, først skulle analysere og siden fortelle til de andre om situasjonen for menneskerettigheter i eget land.

Tusen takk til alle elever og lærere som bidro til den fine dagen!

Prosjektet er finansiert av Senter for Internasjonalisering i undervisningen (DIKU).