2019

Yes, we can!

"Yes, we can!". Dette var den unisone tilbakemeldingen fra de 15 kvinnene som deltok på workshopen om likestilling og kvinners rettigheter på Frivillighetshuset den 19. oktober.

Workshopen gjorde bruk av deltakende metoder, og poenget var at kvinnene selv skulle komme til orde. Damene , som alle har eritreisk minoritetsbakgrunn, rapporterte at de både kan og vil ha flere muligheter til å lære om kvinner og barns rettigheter og om ytringsfrihet. De var også opptatt av barn og unges situasjon og særlig identitetssøken blant barn med mangfoldbakgrunn. Den viktige rollen som oppveksten spiller i barns liv for integrering, ble understreket. 

Tusen takk til de to nettverkene "Mødre for fred" og "Kvinner for rettferdighet" for et flott samarbeid. Kursledere var Eugenia Khoroltseva og Marit Langmyr. Samarbeidspartnerne har som mål å videreføre aktivitetene for kvinner med minoritetsbakgrunn også i 2020.  

Workshopen var en del av prosjektet "Samfunnet, det er oss!", finansiert med midler fra Oslo kommune. Målet er å styrke den demokratiske kompetansen i minoritetsmiljøer og utvikle en større bevissthet om likeverd og ikke-diskriminering. Alle - ikke minst kvinner - har mye å bidra med og bør delta aktivt i samfunnet.