2020

– Selv om folk i Oslo har ulik språklig, kulturell, religiøs og sosial bakgrunn, deler vi de samme frihetene og rettighetene, sier Evgeniya Khoroltseva, prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet.

Lørdag 10. oktober organiserte Tilpasning av informasjon og veiledningsorganisasjon (TIVO), i samarbeid med Menneskerettighetsakademiet (MRA), en workshop på Grønland i Oslo for ungdom med somalisk minoritetsbakgrunn. Temaer var identitet, integrering, utdannelse og yrkesvalg.

Side 1 av 4