2020

Barneoppdragelse og barns rettigheter

- Veldig lærerikt, og noe vi helt sikkert kommer til å gjenta! 

Dette var konklusjonen etter dagens aktive deltakende webinar om barneoppdragelse og barns rettigheter. Arrangører var Menneskerettighetsakademiet (MRA) og Mødre for fred, et nettverk av personer med eritreisk minoritetsbakgrunn. I alt 17 personer deltok, de aller fleste med eritreisk minoritetsbakgrunn.

Prosjektkoordinator Elsa Yohannes Samuel ledet webinaret der Marit Langmyr, prosjektleder Norge, først holdt foredrag om barns rettigheter med fokus på FNs barnekonvensjon. Det var interessant å lære om den historiske bakgrunnen for ideen om å utvikle et eget internasjonalt regelverk med mål å sikre barns rettigheter. Initiativtakeren var britiske Eglantyne Jebb (1876 – 1928) som også var grunnleggeren av Redd Barna.      

- Å behandle barna som selvstendige individer fra tidlig alder 

Deretter var det eksperten Atnaf Berhanu Kebreab sin tur. Kebreab er familieterapeut med mangeårig erfaring som kursholder i foreldreveiledning-programmet ICDP. Tittelen på foredraget var Foreldre og foresatte er viktige for barnas utvikling. Innledningsvis reflekterte Kebreab og deltakerne rundt ulikheter mellom «eritreisk» og «norsk» barneoppdragelse. Mange spørsmål ble deretter berørt, blant annet hvor viktig det er å behandle barnet som en selvstendig person fra tidlig alder. Ta barnet på alvor og gå inn i en ekte dialog. Foreldre bør være samkjørte om barneoppdragelsen. Det er viktig med grensesetting og regulering, men dette må kombineres med god kommunikasjon med barnet. Hvis det kommer til uenighet mellom foreldre og barn, er det viktig at foreldrene forsøker å forstå barnet ut fra dets perspektiv, og at de forklarer egne synspunkter slik at barnet forstår at foreldrene vil dets beste.    

Kebreabs dialog-baserte tilnærming skapte engasjement og deltakerne hadde mange spørsmål og kommentarer. Flere ganger ble det påpekt at tematikken var viktig, og at mange i minoritetsmiljøene - særlig nyankomne - har behov for slik kunnskap.

Opprinnelig var kurset planlagt som en heldags workshop på Frivillighetshuset i Oslo. På grunn av korona-pandemien, ble dette umulig, og aktiviteten ble derfor gjennomført som et kortere webinar.  

Partnerne Menneskerettighetsakademiet og Mødre for fred planlegger å organisere flere workshops til neste år med samme tema.   

Tusen takk til Oslo kommune for støtte til aktiviteten!