2020

Connected with #CITIZENSHIP - ny undervisningsressurs

- En viktig undervisningsressurs som vil bli mye brukt, først og frem i Portugal, men også i andre land.

Dette sier prosjektleder Evgeniya Khoroltseva i forbindelse med lanseringen av manualen "Connected with #CITIZENSHIP". Ressursen inneholder pedagogiske aktiviteter knyttet til: 1) Demokrati og medborgerskap, 2) Menneskerettigheter, 3) Miljø og bærekraftig utvikling, 4)  Kulturelt mangfold, og 5) Frivillig arbeid.  Menneskerettighetsakademiet har vært ansvarlig for menneskerettighetsbiten.    

Workshops og you-tube channel 

Manualen skal brukes i opplæring av lærere, aktivister og andre som arbeider med ungdom i Lisboa-regionen de neste årene. Workshops, seminarer og skolekampanjer skal organiseres. Frivillig aktiviteter skal gjennomføres i lokalsamfunn og ny teknologi skal også tas i bruk. Blant annet skal en you-tube-channel etableres.  

Partnerskapet mellom de portugisiske organisasjonene og Menneskerettighetsakademiet er positivt. – Vi gleder oss tll å reise til Lisboa i mai for å organisere kurs i menneskerettghetspedagogikken. Dialog over landegrensene er viktig og vi ser også frem til å lære av våre portugisiske partnere avslutter Khoroltseva.

Prosjektet er finansiert gjennom de såkalte EØS midlene