2020

Den nye planeten på Grini

600 elever har sett utstillingen Den nye planetenGrinimuseet i Bærum i september.

Museet holder til i de gamle bygningene til gamle Grini fangeleir som var den største nazistiske leiren i Norge under andre verdenskrig. Til sammen 20 000 personer satt internert på Grini i krigsdagene.

I høst har en rekke skoleklasser besøkt museet i forbindelse med et pilotprosjekt støttet av Den kulturelle skolesekken. I tillegg til at elevene har lært om grini-fangenes skjebne, har de reflektert over verdier som skaper gode samfunn gjennom utstillingen Den nye planeten som synliggjør unge asylsøkeres meninger om samfunnsverdier. Elevene har stått ansikt til ansikt med både historiens og nåtidens utfordringer. 

Formidler Bintang Emilie Sitanggang har vist elevene rundt og sier at Den nye planeten har passet godt inn.

- Jeg snakker jo i min fortellerforestilling om demokrati og diktatur, og avslutter med å si at dette er fortellinger om hva som kan skje, men som ikke burde skje igjen. (…) elevene brukte god tid ved utstillingen, var interessert og nysgjerrige. Flere av dem skrev lapper om hvilke regler som er viktig i et godt samfunn, og la det i boksen. 

Det er tydelig at møtet mellom Grinis historie og Den nye planeten har skapt et godt rom for refleksjon og læring.

De besøkende får mulighet til å svare på spørsmålet «Hvilken regel mener du er den viktigste i et godt samfunn?. De kan skrive svaret på en lapp og legge den opp i boksen på det siste utstilllingsbordet. Foto: Søren Aagaard Rasmussen 

Om Grinimuseet

I dag er Grinimuseet en del av MiA – Museene i Akershus. For tiden  pågår et arbeid med å utvikle det nasjonale krigsminnet Grini for fremtiden. Museet vil ha en rolle i å formidle krigshistorie og relevante dagsaktuelle temaer til dagens unge, gjennom levende formidling, gjenstander og moderne teknologi.