2020

Human Rights Lens

- Målet er å få ungdom til å reflektere over situasjonen for menneskerettigheter i sitt nærmiljø ved å ta bilder av sine omgivelser. Dette er virkelig et kreativt prosjekt!

Dette forteller prosjektleder Eugenia Khoroltseva etter hjemkomsten fra Vyborg i Russland (St. Petersburg regionen), og den første samlingen i prosjektet "Human Rights Lens".

Prosjektpartnere er organisasjoner og skoler fra Espoo i Finland, Stockholm i Sverige, og åtte regioner i Nordvest-Russland (Pskov, Velikij Novgorod, Kaliningrad, St. Petersburg, Arkhangelsk, Petrozavodsk, Murmansk og Leningrad oblast). Flere hundre skoleelever og ungdommer i de fire landene skal først lære om menneskerettigheter, for deretter gå ut i sine nære omgivelser og fotografere. 

Workshopen i Vyborg fant sted fra 8. til 12. januar. I alt 25 representanter - studenter, fotografer, lærere fra både grunnskole og universitet, og representanter fra frivillige organisasjoner - fra de overnevnte land og regioner deltok. «Human Rights Lens»-konseptet går ut på å øke kompetansen både når det gjelder menneskerettigheter og fotografi. Når deltakerne kommer hjem, skal de ta bilder og gjennomføre andre prosjektaktiviteter, i samarbeid med skoler, universiteter, frivillige organisasjoner og menneskerettighetsombud.

Prosjektets sluttprodukt blir en digital utstilling som skal brukes i samfunnsfagundervisningen i Russland, Sverige, Finland og Norge. Human Rights Lens er utviklet av undervisningsinitiativet School Projects, i St. Petersburg.

Partnere i prosjektet er: St. Petersburg Institute of Law named after Prince Oldenburgsky/ School Project Initiative; Swedish Liberal Centre, Karakallion skole (Espoo, Finland), og Menneskerettighetsakademiet.

Nedenfor er noen bilder fra workshopen i Vyborg.

Prosjektet er støttet av Nordisk Ministerråd. 


Jobbing med "Human Rights Timeline". Klarer deltakerne å finne og plassere bildene med forskjellige menneskerettslige temaer riktig på den historiske tidslinjen?