2020

Workshop om identitet og utdannelse

Lørdag 10. oktober organiserte Tilpasning av informasjon og veiledningsorganisasjon (TIVO), i samarbeid med Menneskerettighetsakademiet (MRA), en workshop på Grønland i Oslo for ungdom med somalisk minoritetsbakgrunn. Temaer var identitet, integrering, utdannelse og yrkesvalg. Ungdommene har tidligere deltatt på aktiviteter i regi av TIVO.  

Hva er identitet? 

Innledningsvis ble de unge utfordret til å diskutere begrepet identitet. Hva er identitet? Er en flerkulturell identitet problematisk eller en ressurs? Ungdommene svarte forskjellig og det ble spennende diskusjoner. Abdinasir Hirsi fra TIVO snakket deretter om hvor viktig det er å ta utdannelse. Det var spennende å høre hans egne erfaringer og om de mange mulighetene som finnes for å ta videregående opplæring. Han informerte også om ulike yrker, antall studieår som kreves og hvor høy lønnen blir. Han understreket at selv om en ungdom har et svakt vitnemål, finnes det mange muligheter. Ungdommene var engasjerte og hadde mange spørsmål.

 
Etter en matpause, fortsatte diskusjonene. På spørsmål om temaer for neste samling, kom mange forslag. Ungdommene ønsket mer informasjon om utdannelse, og spurte om muligheten for å få til én til én veiledning om utdanningsvalg. Rus og rusproblematikk var også noe de synes var viktig. Så ønsket de aktiviteter som fotball, turer, inkludert hytteturer, besøk til museum og omvisning på historiske steder.

Oppfølging av ungdommene

På grunn av korona, måtte deltakelsen på seminaret begrenses. Totalt var i underkant av 20 personer tilstede, inkludert ungdommene, foredragsholder og representanter fra organisasjonene. Alle måtte registrere seg og sørge for god håndhygiene før de kom inn i rommet. De som ville fikk munnbind.

Workshopen er en aktivitet under prosjektet «Samfunnet, det er oss» som er støttet av Oslo kommune. TIVO og Menneskerettighetsakademiet vil følge opp ungdommene med flere aktiviteter.