2020

Safia Abdi Haase: Kvinner må få mulighet til å lære!

- Miljøer som er berørt av negativ sosial kontroll mangler kunnskap. Det er et stort behov for opplæring på grasrota.

Dette sier prosjektkoordinator Elsa Yohannes Samuel (bildet) etter to-dagers workshopen om kvinners rettigheter og negativ sosial kontroll på Frivillighetshuset på Tøyen i Oslo i slutten av september. Deltakere var kvinner med eritreisk minoritetsbakgrunn, og spesiell gjest og foredragsholder var den norsk-somaliske aktivisten og sykepleieren Safia Abdi Haase. 

Det nyutviklede undervisningsopplegget Frihet JA! om kvinners rettigheter, negativ sosial kontroll og skadelige skikker ble gjennomført for første gang. Den røde tråden var de aktive opplæringsmetodene. Deltakerne var svært fornøyde og ga opplegget toppkarakterer. 

På dag nummer to, sto kultur og skadelige skikker sto på dagsorden. Et høydepunkt var Safia Haases foredrag om kjønnslemlestelse som gjorde dypt inntrykk. Aktivisten har fått en rekke utmerkelser, og ble i 2014 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sitt arbeid til beste for kvinner og barns livsvilkår i Norge. Etter workshopen spurte vi Safia om behovet for slik opplæring.


Foto: Amnesty International, Kristin Rødland Buick

- Det er veldig viktig! Det hjelper jo ikke at akademikere har kunnskap, så lenge informasjonen ikke formidles til grasrota der problemene er. De som mest trenger bevisstgjøring er kvinner, barn og de svakeste i samfunnet. Mange vokser opp med undertrykkelse i hverdagen og vet ikke at de har rettigheter. Kvinner, ungdommer og barn må få muligheter til å lære, slik at de selv kan ta ansvar og komme seg ut av situasjonen. De må få vite at lovene beskytter dem, og at undertrykkelsen faktisk er brudd på deres menneskerettigheter.

- God barneoppdragelse er den beste garanti for at volden ikke bringes videre til neste generasjon. Vi lever ikke på 1800 tallet! For at barna skal skape et morgendagens samfunn med frie kvinner, må holdningene komme inn med morsmelken. Derfor må dagens kvinner og mødre få opplæring, selvtillit og føle empowerment, slik at de oppdrar mennesker som aldri vil bruke vold mot kvinner.

Menneskerettighetsakademiet vil videreføre opplæringsaktivitetene for kvinner med minoritetsbakgrunn.

Mål

Gjennom opplæringen skal kvinnene:

  • Ha reflektert over hva frihet betyr for dem
  • Fått innsikt i at negativ sosial kontroll begrenser friheten på en uakseptabel måte
  • Fått kunnskap om kvinners menneskerettigheter og at kvinner har like rettigheter som menn
  • Ha blitt kjent med at kvinner opp gjennom tidende har blitt kontrollert og undertrykket, og sett eksempler på slik undertrykking
  • Fått kunnskap om omskjæring av kvinner og at skikken er ulovlig
  • Fått kunnskap om kvinnelige aktivister som har kjempet for sine rettigheter
  • Blitt inspirert til å stå opp for seg selv og andre

Workshopen ble organisert i samarbeid med Mødre for fred, et nettverk av personer med eritreisk minoritetsbakgrunn. Aktiviteten er en del av prosjektet Samfunnet, det er oss som er støttet med midler fra OSLO kommune.

Bildene nedenfor er tatt av Kisanet Kiflemariam. 

Et sentralt begrep som ble drøftet var frihet. Hva betyr frihet for meg? På hvilke måter kan kvinners frihet begrenses av storfamilie, klan, æreskultur, religion og i parforholdet?