2020

– Lær å kjenne barnets verden

– Start kommunikasjonen med barna så tidlig som mulig, og følg dem til skolen, sport eller andre fritidsaktiviteter. Lær å kjenne den verden barna lever i!

Dette var et av budskapene i foredraget som Osman Ahmed Said, ungdomsarbeider i bydel Sagene, holdt på seminaret på Grønland i Oslo søndag 6. september.

Møtet var for foreldre med somalisk minoritetsbakgrunn, og ble organisert av TIVO (Tilpasning av Informasjon og Veilednings Organisasjon), en organisasjon av unge studenter og ressurspersoner med somalisk bakgrunn. Tiltaket inngår i prosjektet Samfunnet, det er oss! der Afghansk kulturforening, Mødre for fred (nettverk av personer med eritreisk minoritetsbakgrunn), Somalisk velferdsforening, TIVO og Menneskerettighetsakademiet (MRA) er partnere.

På søndagens seminar sto barneoppdragelse og veiledning av ungdommer på agendaen. 

Ta vare på alle   

Said understreket hvor viktig det er at foreldrene er tilstede for barna i hverdagen. Ofte er det til og fra hverdagsaktiviteter at de viktige samtalene skjer. For å påvirke barns adferd, er det ikke streng kontroll som gjelder, men det å samtale og lytte. Dette er barna er vant med fra skolen. –  Lytt til barna og respekter deres ønsker.  

I diskusjonen etter foredraget, ble det poengtert at voksne og foreldre ikke bare bør ta ansvar for egne barn, men hele grupper. Ofte er det kun to eller tre barn som kan lede en gruppe i feil retning. Da må alle voksne bidra. Foreldre og voksne er dessuten rollemodeller. Barna gjør det de voksne gjør, ikke det de sier.  

Etter en pause med mat, diskuterte deltakerne engasjert i mindre grupper og fikk anledning til å stille spørsmål og lufte erfaringer. 

Samfunnet, det er oss

Gjennom tre år har MRA, i samarbeid med minoritetsmiljøer i Oslo, organisert opplæringsaktiviteter for å utvikle demokratisk og menneskerettslig kompetanse og bidra til brobygging. I tiden fremover vil partnerne organisere workshops om kvinners rettigheter og negativ sosial kontroll, kurs i konflikthåndtering for ungdom, aktiviteter for unge flyktninger og arbeide med utadrettet informasjon. Mot slutten av året planlegges en større konferanse på Frivillighetshuset om barns rettigheter og norsk barnevern. Samfunnet, det er oss! er støttet med midler fra Oslo kommune.