2020

Undervisningsmateriell Den nye planeten

Hva er et godt samfunn? 

Dette spørsmålet har Menneskerettighetsakademiet (MRA) stilt mer enn 2300 enslige mindrerige asylsøkere siden 2008. Vandreutstilingen Den nye planeten synliggjør ungdommenes svar og refleksjoner. Gjennom utstillingens tekster, bilder og intervjuer med de unge asylsøkerne, utfordres også de besøkende til å reflektere rundt hva som er og bør være viktige samfunnsverdier.

Aktuelt for fagfornyelsen i norsk skole

Dette undervisningsmateriellet inneholder aktiviteter som elever kan gjøre før, under og etter besøket i utstillingen. Aktivitetene er relevante for en rekke kompetansemål i grunnskolen og den videregående skole og er aktuelt i forhold til fagfornyelsen. De går rett inn i kjernen av det nye tverrfaglige temaet «Demokrati og medborgerskap». En rød tråd gjennom materiellet er de deltakende undervisningsmetodene. Gruppearbeid, øvelser og diskusjoner utvikler elevenes mestringsfølelser, og er svært godt egnet til å undervise i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap.

Formålet med materiellet er å inspirere lærere til å bruke vandreutstillingen Den nye planeten i sin undervisning. resultatet vil bli økt demokratisk kompetanse, inkludert kritisk tenkning og medvirkning i den offentlige samtalen, blant ungdom i Norge.

Undervisningsmateriellet er utviklet av Marit Langmyr, prosjektleder i MRA. Last ned heftet.

Utstillingen «Den nye planeten» er produsert av MRA i samarbeid med Eidsvoll 1814/Stiftelsen Norsk Folkemuseum og Rodeo arkitekter. Kulturrådet og Fritt Ord har gitt midler til å utvikle og produsere utstillingen.

Sparebankstiftelsen DNB har finansiert visninger og utvikling av undervisningsmateriellet.