2020

Veldig vellykket!

– Dette har vært veldig vellykket! Utstillingens utseende og design – og da spesielt globen som det sentrale midtpunkt – har dratt folks interesse til seg. 

Bibliotekar Hanne Gihleengen snakker entusiastisk om Den nye planeten – vandreutstillingen som har stått på Østre Toten folke- og skolebibliotek siden midten av februar.  

Bakgrunnen for utstillingen er kursene som Menneskerettighetsakademiet har organisert for unge asylsøkere på mottak gjennom 12 år. Gjennom tekster, bilder og intervjuer synliggjør utstillingen hva unge asylsøkere mener om hvilke verdier som skaper gode samfunn. Den utfordrer også de besøkende selv til å reflektere rundt spørsmålet. 

Populær utstilling med undervisningsmateriell   

Det er mens vi er på Lena for for å hente utstillingen, at vi får en prat med Gihleengen. Samfunnsfaglærer Ole Aass på Lena-Valle videregående skole er også med og forteller om sine erfaringer med å bruke utstillingen i undervisningen. Aass har sett utstillingen sammen med sine elever. 

  
Hvordan har det vært å ha utstillingen på biblioteket? Har skoleklassene i distriktet besøkt den?  

– Mange klasser har vært her, forteller Aass. – Det har vært elever fra helse og sosialfag, landbruksmaskin-fag og transportfag. Også så vet jeg om minst tre ungdomsskoleklasser på niende trinn! Flere av klassene har arbeidet med gruppeoppgaver mens de har sett utstillingen.

For at elevene skal få mest mulig læringsutbytte, har Menneskerettighetsakademiet utviklet et undervisningsmateriell til utstillingen. Bibliotekar Gihleengen sendte ut materiellet til skolene på forhånd og inviterte lærere og elever til biblioteket. 

– Kombinasjonen av en øyenfallende utstilling, gode temaer og at det følger med undervisningsmateriell, har vært veldig bra, understreker Gihleengen.

Postet på Facebook

Bibliotekaren forteller at utstillingen gjør inntrykk. 

– Folk har tatt bilder og bemerket at utstillingen stiller så gode spørsmål. Siden har de postet innlegg på Facebook som har blitt delt av flere.

Det har også vært en fin anledning for oss å vise frem biblioteket for skolene. Vi har absolutt fått mye bra ut av dette! 


Hanne Gihleengen og Ole Aass 

Bildet øverst: Bibliotekar Hanne Gihleengen (t.v.), lærer Ole Aass, Solveig Aschehoug Morken, Thea Emilie Nannestad Stranden, Sigrid Stasviken, Jonas Kristiansen og Lillian Hjorth fra Menneskerettighetsakademiet. Foto: Karsten Nyborg, Totens blad.  

Bakgrunn og partnere 

Hvilke regler skaper gode samfunn? Dette spørsmålet har Menneskerettighetsakademiet (MRA) stilt mer enn 2200 enslige mindreårige asylsøkere siden 2008. Vandreutstillingen «Den nye planeten» synliggjør ungdommenes svar og refleksjoner. Gjennom tekst, bilder og intervjuer med 13 unge asylsøkere utfordres også besøkende til å reflektere rundt hva som er – og bør være – viktige samfunnsverdier. "Den nye planeten» er produsert av Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter. Den er finansiert med midler fra Kulturrådet og Fritt OrdSparebankstiftelsen DNB har finansiert undervisningsmateriell og visninger. Også Utlendingsdirektoratet (UDI) har vært en viktig katalysator for å realisere utstillingen. Det er gjennom midler fra UDI at Menneskerettighetsakademiet har kunnet organisere aktiviteter for ungdom på asylmottak, noe som har gjort det mulig å samle inn materialet som utstillingen er basert på. 

  • På nettsiden nyplanet.org kan du høre intervjuer med noen av asylsøkerne og også se "planet"-plakater. 

Bilderesultater for eidsvoll 1814 logo              Bilderesultater for rodeo arkitekter logo

Bilderesultater for Kulturådet logoBilderesultater for Sparebankstiftelsen logo

 

Nedenfor er noen bilder: