2021

Demokratibygging på Utøya

Neste gang tar vi med oss ungdommene! Utøya representerer en unik anledning til å mobilisere unge mennesker til å stå opp mot anti-demokratiske holdninger. 

Dette var de enige om, partnerne i prosjektet «Samfunnet, det er oss», etter besøket til Utøya 26. november. I tillegg til Menneskerettighetsakademiet er ulike minoritetsnettverk i Oslo partnere i «Samfunnet det er oss». Prosjektet organisere demokratibyggende aktiviteter og bidrar til likestiling, anti-rasisme og økt respekt for menneskerettighetene i hovedstaden. 

Dagen ble full av sterke inntrykk. Den guidede turen rundt øya ble fint ledet av underviser Lara Aref. Hun formidlet om Utøyas gamle historie, men særlig den nye. Det var en sterk opplevelse å gå inn i Hegnhuset og lære mer om tragedien som utspilte seg 22. juli 2011. Senere ledet Aref en undervisningsmodul i Demokrati-senteret. Tematikken og den deltakende pedagogikken bidro til engasjement og diskusjon om menneskers individuelle ansvar for samfunn og fellesskap.

Besøket på øya ble avrundet ved minnestedet for terrorens ofre. 

Ungdom fra Oslo til Utøya for å lære   

Sjelden har en dag gitt så sterke impulser til å reflektere rundt viktigheten av å arbeide for demokrati og menneskerettigheter. Til neste år planlegger partnerne i «Samfunnet, det er oss» å gjennomføre et faglig opplegg for ungdom i sine nettverk i Oslo, for deretter å ta dem med til Utøya for å lære.

"Samfunnet, det er oss" -prosjektet er støttet med midler fra Oslo kommune. 

Nedenfor er noen bilder fra dagen på Utøya.