2021

"Bygg broer, ikke murer" på kurdisk

- Det er flott at boken "Bygg broer, ikke murer - 97 øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering", som jeg skrev sammen med Enver Djuliman, som dessverre gikk bort altfor tidlig i fjor høst, nå er utgitt på kurdisk. Det er viktig at det omfattende og mangeårige arbeidet Enver gjorde med å fremme demokratiundervisning lever videre, og at boken brukes av lærere og andre i så mange land.

Dette sier daglig leder Lillian Hjorth i forbindelse med at "Bygg broer» nå foreligger på kurdisk. - Også Ibrahim Salehrad bør krediteres i forbindelse med den nye utgaven. Han har brukt mye tid - helt uten vederlag - til å oversette de nær 500 sidene. 

"Bygg broer» (Humanist forlag 2007) inneholder 97 øvelser og aktiviteter for undervisning i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Den deltakende pedagogikken går som en rød tråd gjennom det hele. Aktivitetene er tankevekkende, spennende, morsomme og utfordrende. Boken er oversatt til serbo-kroatisk (2009) russisk (2010), hviterusssisk (2011), og på polsk (2016) og kurdisk (2020) i oppdaterte utgaver. 

  • "Bygg broer, ikke murer" på kurdisk

"Bygg broer, ikke murer" er på pensum på flere høgskoler og anbefalt i Oslo kommunes veiledende plan for Osloskolens arbeid med kunnskaper og holdninger på områdene antisemmitisme og rasisme "Respekt, toleranse, verdighet". Øvelser fra boken er anbefalt brukt av Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og inkludert i IMDIS veiledning til lærere "Retten til å ta egne valg. Ideer til undervisningsopplegg om tvengsekteskap og nærliggende temaer". "Bygg broer" er inkludert i kompediumet Human Rights Education in the School Systems of Europe, Central Asia and North America: A Compendium of Good Practice (utgitt av OSSE/ODIHR, FNs Høykommissær for menneskerettigheter, Europarådet og UNESCO). Den originale utgaven ble støttet av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, den norske Helsingforskomité, Institusjonen Fritt Ord og Human-Etisk Forbund.