2021

Den viktige stemmeretten

Hvem har stemmerett? Hvordan virker valgsystemet i Norge? Hvordan stemmer du? Hvorfor bør du stemme?

Dette var noen av spørsmålene som ble tatt opp på seminaret på Grønland 27. august, som ble organisert for den somaliske minoritetsbefolkningen i Oslo. En viktig beskjed til de 25 fremmøtte, var at dersom du ikke deltar i valget, gir du makt til andre til å ta politiske beslutninger som kan ha stor betydning for deg.

At det er viktig å bruke stemmeretten - en av de menneskerettighetene som sikrer demokratiet - var seminarets sentrale budskap. Det var TIVO (Tilpasning av Informasjon og Veilednings Organisasjon), en organisasjon av unge personer med somalisk minoritetsbakgrunn, i samarbeid med Somalisk velferdsforening, som hadde ansvaret for å rekruttere og organisere. Tiltaket var det første i en rekke aktiviteter denne høsten som skal skje i regi av «Samfunnet, det er oss», et samarbeid mellom Mødre for fred (nettverk av personer med eritreisk minoritetsbakgrunn), Afghansk kulturforening i Oslo, Somalisk velferdsforening, TIVO  og Menneskerettighetsakademiet.

Fremveksten av demokratiet i Norge 

Det innledende foredraget tok for seg den historiske fremveksten av det norske demokratiet, inkludert hvordan ulike interessegrupper har formet de politiske partiene. Også hvem som  tidligere har hatt stemmerett og hvem har det idag ble belyst. Etterpå skapte blant andre spørsmålet om hvorfor innvandrerbefolkning ikke bruker stemmeretten på lik linje med etnisk norske, stort engasjement. Alle fikk utdelt en brosjyre om stortingsvalget 13. september med mer informasjon om valgordningen og hvordan man bruker stemmeretten. 

Seminaret skapte et positivt rom for dialog og ytringsfrihet. Formålet var å motivere flere med somalisk minoritetsbakgrunn til å stemme.

TIVO, i samarbeid med Somalisk velferdsforening, vil frem til valget 13. september, fortsette å informere og motivere den somaliske minoritetsbefolkningen i Oslo til å bruke stemmeretten. På stands åtte ulike steder i Oslo, vil de dele ut brosjyrer og informere om stortingsvalget.    

Takk til Oslo kommune for støtte til seminaret!