2021

Fagkveld om unge flyktninger

– Vi er glade for at så mange deltok. Nettverket vårt vil ta med seg kunnskapen i sitt videre engasjement for unge flyktninger.

Dette sier prosjektleder Latif Sarshar etter fagkvelden den 16. desember om unge enslige flyktninger i Norge. Inviterte var partnere og ressurspersoner knyttet til «Samfunnet, det er oss» og «Vinn, vinn». I begge prosjektene er det å gi støtte til flyktninger i Oslo en målsetting. Også representanter fra Oslo kommunen og skoler i Oslo var invitert. 

Medmenneskelig støtte i hverdagen 

Psykolog Elin Sofia Anderson, som forsker på situasjonen til enslige mindreårige asylsøkere, holdt det innledende foredraget. Hun er tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) og har i flere år undersøkt situasjonen for ungdommer og unge voksne i et flerkulturelt perspektiv. Anderson fokuserte på hvordan det går med unge flyktninger over tid. Hva kan bidra til å gi dem en bedre hverdag?

Forskningen viser at mange av de unge flyktningene sliter. En stor del har et så høyt nivå av stress fem år etter ankomst til Norge, at de kvalifiserer for diagnosen post-traumatisk stresslidelse. På den positive siden er det mye som kan gjøres for å lette situasjonen. Det å gi medmenneskelig støtte i hverdagen er svært viktig.

Etter foredraget var det mange spørsmål og engasjerte kommentarer. Forhåpentligvis vil kvelden inspirere de 19 som deltok til videre innsats for flyktninger i hovedstaden. 

Kvelden var planlagt som et fysisk arrangement, men ble organisert digitalt på grunn av koronasituasjonen.

Takk til Oslo kommune for støtte til arrangementet. 

Fotokreditering bildet øverst: Yingchou Han on Unsplash