2021

«Frihet – JA»-deltakere blir selv kursledere!

Jeg ble virkelig truffet av kunnskapen og måten dere underviste på! Jeg skjønte at dette var noe jeg hadde lett etter i livet mitt. Mange kvinner med minoritetsbakgrunn bør reflektere rundt frihet og negativ sosial kontroll, og få opplæring i kvinners rettigheter.

Etter at Farahnaz Ahmadi, opprinnelig fra Afghanistan, deltok på to-dagers kurset «Frihet, JA!» i Halden i september for kvinner med minoritetsbakgrunn, ble hun så inspirert at hun bestemte seg for å bli ressursperson i prosjektet og lære opp andre. I oktober ledet hun en tre timers workshop om kvinners rettigheter på et helge-seminar i regi av en kurdisk kvinneforening der mer enn 40 kvinner fra Østfold deltok (bildet over).  

Det var gøy å prøve seg som kursholder. Jeg gleder meg til å fortsette. Dette er viktig for kvinner i minoritetsmiljøene. Det å bli kjent med rettighetene sine er positivt og kan føre til videre utvikling.

Workshops i Rakkestad og Sarpsborg

Også Selemawit Tesfemariam fra Østfold, opprinnelig fra Eritrea, har ledet kurs i høst etter å ha deltatt på aktiviteter i regi av «Frihet- JA!» prosjektet. Den 11. november var hun ansvarlig for det faglige opplegget da Rakkestad Røde Kors inviterte til temakveld om «Frihet og kvinners rettigheter». Kvinnene som kom fra Kosovo, Russland, Bosnia og Norge, engasjerte seg aktivt i gruppearbeid og diskusjoner. Søndag den 28. november inviterte Selemawit igjen til workshop. Denne gangen var kurset i Sarpsborg for kvinner med eritreisk bakgrunn. Selemawit designet igjen kursopplegget med utgangspunkt i håndboken «Frihet, JA!».  

Det har vært svært givende, og jeg lærer selv også mye. Det er lett å bruke metodikken og jeg har fått så mange gode tilbakemeldinger! Nå planlegger jeg flere aktiviteter i 2022. Jeg vil gjerne fortsette å  samarbeide med Menneskerettighetsakademiet. 

 
Selemawit Tesfamariam (t.h.) sammen med en representant for Rakkestad Røde Kors. 

Prosjektkoordinator Elsa Yohannes Samuel er imponert over initiativene fra Ahmadi og Tesfemariam.  

– Det er positivt at kvinner som har deltatt på kurs bringer kunnskapen videre. Slik skapes viktige ringvirkninger. Farahnaz og Selemawit er personer vi skal samarbeide med fremover. Også flere andre som har deltatt på «Frihet, JA»-kurs har blitt ressurspersoner som driver opplæring i egne miljøer. Vi håper å organisere en egen workshop for disse i 2022, slik at de kan få mer kunnskap og inspireres til videre innsats. 

Om «Frihet, JA!»-prosjektet 

  • I 2021 og 2022 skal Menneskerettighetsakademiet (MRA), i samarbeid med Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA), Agder fylkeskommune og ressurspersoner fra ulike minoritetsnettverk, organisere workshops, holdningskampanjer og flere andre aktiviteter for kvinner og menn med minoritetsbakgrunn, samt pedagoger med integrering som fagfelt.

  • Målet med Frihet, JA! er å øke respekten for menneskerettighetene og bekjempe negativ sosial kontroll. Prosjektet vil styrke kvinner og menn til å ta selvstendige valg, gi informasjon og veiledning til foreldre, samt mobilisere unge til å drive forebyggende arbeid. På lengre sikt forventer vi at respekten for menneskerettighetene og norsk lov øker i miljøer preget av negativ sosial kontroll, noe som vil være fundamentalt viktig for livsutfoldelsen til dem det gjelder.

  • To-dagers workshops og andre aktiviteter skal gjennomføres i Viken (Østfold og Oslo), Agder, Rogaland, Vestland, Trøndelag, samt Troms og Finnmark

  • Workshopene er basert på den nyutviklede pedagogikken i håndboken Frihet, JA!, som MRA utviklet med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) i 2020. Gjennom workshopene og veiledning i bruk av håndboken, er det et mål at deltakerne selv skal gjennomføre opplæring i egne lokalmiljøer.

Bildene: De to første er fra workshopen i Sarpsborg, mens det nederste er fra kurset i Rakkestad.