2021

– Jeg er veldig glad for at jeg var her!

– Jeg er veldig glad for at jeg var her! Nå har jeg fått frihet inni meg.

– Veldig bra opplegg. Det beste var gruppearbeidet.

– Håper på et nytt kurs! Vil gjerne være med!

Dette var tilbakemeldinger etter workshopen «Frihet, JA!» som Menneskerettighetsakademiet (MRA) organiserte på Bøkevangen kurs og aktivitetssenter utenfor Halden 17. og 18. september. I alt 28 damer med bakgrunner fra Eritrea, Somalia, Colombia, Kenya, Pakistan, Afghanistan og Norge var med. De aktive metodene førte til at de to kursdagene ble fulle av energi, erfaringsutveksling, latter, ærlige refleksjoner og masse ny kunnskap.

Hva betyr frihet for meg?

Kan folk kreve respekt for sin frihet, hvis de selv ikke respekterer andres? Hvordan påvirkes vi av kultur? Kan vi skape ny kultur? Hva er egentlig sosial kontroll og negativ sosial kontroll? Hvilke kvinnelige forbilder finnes? Er jeg selv et forbilde? Kan jeg selv lære opp andre kvinner?

Dette var noen av spørsmålene som ble tatt opp og diskutert. Kvinnene fikk også lytte til ekspertforedrag om vold mot kvinner og kjønnslemlestelse som den anerkjente sykepleieren og aktivisten Safia Abdi Haase holdt. Den historiske utviklingen av kvinners rettigheter og FNs kvinnekonvensjon sto også på agendaen. Kvinnene ga workshopen topp karakter.

Målet med "Frihet, JA!"  

Workshopen på Bøkevangen var den første i en rekke som skal organiseres omkring i Norge i 2021 og 2022. Flere av kvinnene som deltok har fått kurslederopplæring og vil selv organisere aktiviteter basert på håndboken «Frihet, JA!» i sine nærmiljøer. Målet med prosjektet er å øke respekten for menneskerettighetene og bekjempe negativ sosial kontroll.

 I tillegg til MRA, er Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA) og Agder fylkeskommune v/Agder for alle partnere i prosjektet.
Frihet, JA! er støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Nedenfor er noen bilder fra workshopen. 


Håndboken "Frihet, JA!» som inkluderer alle workshopens undervisningsmetoder er ført i pennen av MRAs daglige leder Lillian Hjorth (t.v), i tett samarbeid med prosjektkoordinator Elsa Yohannes Samuel (midten). MRAs Hylla Barbosa var også med på å organisere kurset på Bøkevangen.