2021

Menneskerettigheter der jeg bor

- Når vi snakker om menneskerettigheter er fokuset ofte globalt. Men menneskerettighetene handler også om våre liv og valgene vi tar i våre nære omgivelser. Gjennom prosjektet Human Rights Lens vil vi fremheve det lokale perspektivet, sier prosjektleder Evgeniya Khoroltseva.

Sparebankstiftelsen DNB har tildelt Menneskerettighetsakademiet midler til å gjennomføre Human Rights Lens høsten 2021 og våren 2022. Gjennom workshops, fotografering og lokale fotoutstillinger skal elever fra videregående skoler ulike steder i Norge, reflektere rundt menneskerettslig og demokratisk tematikk relatert til eget nærmiljø. Ungdommene inviteres til å gi utrykk for saker eller dilemmaer de bryr seg om, enten det er økende sosial ulikhet, hverdagsrasisme, miljøutfordringer, falske nyheter og lignende. Målet er å styrke de unges deltagelse i demokratiet og det offentlige ordskiftet.

Etter å ha deltatt på workshopene i regi av Menneskerettighetsakademiet i løpet av høsten skal elevene ut i nærmiljøet og fotografere. Bildene skal suppleres med ungdommenes tanker og relevant faktainformasjon. Sluttproduktet vil både bli lokale utstillinger og en digital «bildebank». Ungdommene velger selv hvilke bilder som skal stilles ut. 

Menneskerettighetsakademiets undervisningsmateriell vil gjøres tilgjengelig for lærere som ønsker å gjennomføre Human Rights Lens i undervisning av demokrati og medborgerskap. Materiellet skal publiseres på en nettbasert undervisningsplattform som akademiet er i gang med å utvikle.

Bildet er fra Human Rights Lens, St. Petersburg 2020

 

Prosjektet støttes av Sparebankstiftelsen DNB

Bakgrunn

Human Rights Lens (HRL) er utviklet av School Projects (St. Petersburg, Russland). Menneskerettighetsakademiet har vært samarbeidspartner i prosjektet med støtte fra Nordisk Ministerråd. I 2019-2020 ble HRL gjennomført i samarbeid med Karakallio skole (Espoo, Finland), Swedish International Liberal Centre (Stockholm, Sverige), Institute of Law (St. Petersburg, Russland), School Projects (St. Petersburg, Russland) og lokale samarbeidspartnerne i åtte regioner i Nordvest-Russland (Pskov, Velikij Novgorod, Kaliningrad, St. Petersburg, Arkhangelsk, Petrozavodsk, Murmansk, samt Vyborg, Tosno, Vsevolzhsk). Prosjektets sluttprodukt var bildeserier om temaer som vennskap, ensomhet, digital mobbing, søppelhåndtering, psykisk helse, vold i nære relasjoner, korrupsjon, universell utforming, moderne slaveri, politiske friheter og sosiale rettigheter. Bildene brukes i samfunnsfagundervisning og NGO-arbeid i Russland, Sverige, Finland og Norge.

 

Bildene er fra Human Rights Lens, St. Petersburg 2020