2021

Nettverkssamling på Utøya

Menneskerettighetsakademiet er medlem i nettverk for holdningsskapende formidling om demokrati, fred og menneskerettigheter. 23. og 24. august deltok vi på nettverkssamling på Utøya og i Oslo i regi av Det Europeiske Wergelandsenteret og 22. juli-senteret.  I tillegg til å bli kjent med senternes formidlings- og undervisningsarbeid, fikk vi også se utstillingen: “Samtalen om 22. Juli” og den temporære utstillingen i anledning tiårsmarkeringen: "Hva betyr "aldri mer" 22. juli for deg?"

Demokrativerksted 

Besøket på Utøya startet med omvisning av daglig leder på Utøya, Jørgen Watne Frydnes, som etter angrepene 22. juli 2011 ledet prosessen med  finne en meningsfull fremtid for Utøya og for å hjelpe AUF tilbake.  Utøya er i dag en åpen og inkluderende arena som tilrettelegger for politisk engasjement, debatt og deltakelse, samt et læringssted der barn, unge og voksne får opplæring i demokrati, ytringsfrihet og toleranse. Øya er også et verdig minnested for de vi mistet 22. juli 2011. 

Om arrangørene

Det Europeiske Wergelandsenteret, 22. juli-senteret og Utøya samarbeider om et nasjonalt læringstilbud tilknyttet Regjeringskvartalet og Utøya. Skoleelever, lærere og andre grupper fra Norge og internasjonalt deltar i læringstilbudene i dag.

22. juli-senteret

Senterets mandat er å formidle kunnskap om terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Gjennom utstillinger, undervisning og dokumentasjon, bidrar 22. juli-senteret til en historiebevisst forvaltning av minnet om terrorangrepet, for skoleverket og allmennheten. Senteret skal tilrettelegge for diskusjon og refleksjon om 22. juli 2011 og beslektet tematikk, i lys av historiske og samtidige, nasjonale og globale spørsmål. Gjennom undervisning som vektlegger elevmedvirkning skal 22. juli-senteret bidra til å styrke elevers demokratiske ferdigheter og historiebevissthet, og bidra til at kunnskap om årsaker til og konsekvenser av 22. juli 2011 formidles til nye generasjoner. I mars 2020 åpnet 22. juli-senteret i midlertidige lokaler i Teatergata 10, før senteret skal tilbake i permanente lokaler i Høyblokka etter ombyggingen av Regjeringskvartalet.

Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC)

EWC ble opprettet av Norge og Europarådet i 2008, og har som mandat å bygge bro mellom policy, forskning og praksis innenfor opplæring i demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse. EWC driver i dag utdanningsprogrammer i over 30 europeiske land og tilbyr kapasitetsbygging innenfor formell og ikke- formell utdanning. I samarbeid med Utøya legger EWC til rette for at unge mennesker lærer om trusler mot demokratiet i dag, samtidig som de reflekterer sammen med andre over hva demokrati betyr for dem og hva de selv kan gjøre for å verne om demokratiet i sin hverdag.