2021

Notodden bibliotek viser "planeten"

Fra 11. november til 18. desember står vandreutstillingen "Den nye planeten" på Notodden bibliotek. Bibliotekene har vært viktige visningsarenaer for utstillingen siden starten, og gir tilbakemeldinger på at tematikken og undervisningsmateriellet er relevant og interessant for deres besøkende. Nå er Menneskerettighetsakademiet tildelt midler fra Sparebankstiftelsen DNB til en ny visningsrunde for utstillingen i 2022.

-  Utstillingen har holdt seg veldig fin gjennom over to år med visninger. Vi er derfor svært glade for at "planeten" kan vandre videre, og at flere vil få muligheten til å se den i året som kommer, sier prosjektleder Marit Langmyr.

Om utstillingen

Hvilke regler skaper gode samfunn?

Dette spørsmålet har Menneskerettighetsakademiet (MRA) stilt mer enn 2300 enslige mindreårige asylsøkere siden 2008. Vandreutstillingen «Den nye planeten» synliggjør ungdommenes svar og refleksjoner. Gjennom tekst, bilder og intervjuer med 13 unge asylsøkere utfordres de besøkende til å reflektere rundt hva som er – og bør være – viktige samfunnsverdier. Ungdommene som har bidratt til innholdet i utstillingen er fra Afghanistan, Pakistan, Irak, Syria, Palestina, Albania, Ukraina, Somalia, Eritrea, Etiopia, Vest-Sahara og Kongo

"Den nye planeten» er produsert av Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter og finansiert med midler fra Kulturrådet og Fritt Ord. Sparebankstiftelsen DNB har finansiert visninger og utvikling av undervisningsmateriell og utstillingsbrosjyre.