2021

OXLO-uka 2021

 Kampanjen "Samfunnet, det er oss" var en del av OXLO-uka fra 15. til 21. november.  Hver dag gjennom uken delte Menneskerettighetsakademiet bilder på  facebook og instagram med bilder av Oslo-borgere og utvalgte tekster fra "OXLO - verdiplakat for befolkningen i Oslo".

 

Kampanjen inngår i prosjektet "Samfunnet, det er oss" som er et samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet, Tilpasning av informasjons- og veiledningsorganisasjon (TIVO), Somalisk velferdsforening, Afghansk kulturelle forening i Oslo og nettverk av personer med eritreisk minoritetsbakgrunn. Aktiviteter i prosjektet er workshops, seminarer og konferanser om demokrati, menneskerettigheter, likestilling og negativ sosial kontroll. Prosjektet er støttet av Oslo kommune. 

OXLO-uka arrangeres årlig og fokuserer på den berikelsen som Oslos mangfoldige innbyggere gir til byen, samtidig som den understreker at Oslo kommune ikke tolererer diskriminering og rasisme. I år er det 20 år siden det rasistisk motiverte drapet på Benjamin Hermansen i 2001. OXLO ble lansert som kommunens motvekt mot rasisme, nazisme og intoleranse i Oslo. Det er Enhet for mangfold og integrering (EMI) som har ansvar for koordinering av aktivitetene i OXLO-uka.

"Samfunnet, det er oss!"

Bilder med sitater fra "OXLO - verdiplakat for befolkningen i Oslo". Fotograf: Are Carlsen

             

 

 

 

“Forskjellighet og mangfold er berikende og en styrke for byen.”  

  

 

 

  

  "Oslo skal være en trygg by, der alle barn og unge kan utvikle sin egen identitet og fremtid." 

 

 

 

  

  "Samhandling og kunnskap gir toleranse, gjensidig respekt og forståelse."

 

 

 

  "Innbyggerne i Oslo er byens fremtid og viktigste ressurs. Vi er borgere med ulik etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn, og har alle de samme grunnleggende rettigheter, plikter og ansvar."

 

             

 

 

 

 "Oslo er en by hvor alle innbyggere har lik verdi."

 

 

 

 

  "Alle Oslos innbyggere har rett til å bli sett, hørt, inkludert og behandlet som enkeltindivider."

 

 

 

 

"Arbeid mot nazisme, rasisme og intoleranse handler om å verne våre mest sentrale verdier: Demokrati, frihet, trygghet og sikkerhet."