2021

Tønsberg første stopp på ny visningsrunde

Til og med 17. februar står utstillingen "Den nye planeten" blant ruinene i underetasjen på Tønsberg og Færder bibliotek. 

Vi håper at alle som besøker biblioteket tar en tur innom utstillingen. Gjennom tekst og bilder, samt intervjuer med 13 av asylsøkerne, utfordres også besøkende til å reflektere rundt hva som er – og bør være – viktige samfunnsverdier,  sier prosjektleder Marit Langmyr.

Biblioteket i Tønsberg er første stopp på visningsrunden som vandreutstillingen skal ut på i løpet av året. Det er Sparebankstiftelsen DNB som sørger for at flere i Sørøst-Norge får muligheten til å se "Den nye planeten" i 2021. Stiftelsen bidro med støtte til visninger og undervisningsmateriell også i 2019/2020.

- Til tross for noen utfordringer knyttet til covid-19 opplevde vi at fjorårets visninger var svært vellykkede. Utstillingen er 100 prosent smittevennlig, og vi ser frem til å ta utstillingen med videre til nye steder, slår Langmyr fast. 

Bakgrunn

Vandreutstillingen har sitt utgangspunkt i et gruppearbeid enslige mindreårige asylsøkere gjør når de deltar på Menneskerettighetsakademiets to-dagers kurs i menneskerettigheter på asylmottak. Ungdommene skal reflektere rundt hvilke verdier og regler som kan skape gode samfunn. Oppgaven er å lage en slags «grunnlov» med ti regler for en forestilt ny planet. Viktige elementer i utstillingen er 50 håndskrevne «planet-plakater», samt filmintervjuer med 13 av asylsøkerne der de forklarer nærmere om sine valg av regler. Utstillingen inkluderer også sitater av hva filosofer, politikere og aktivister har ment opp gjennom tidene, om hva som skaper gode samfunn. Også informasjon om Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) og utviklingen av det internasjonale menneskerettighetssystemet etter andre verdenskrig - det nærmeste vi i dag kommer universelle regler for å skape gode samfunn - er inkludert.

Utstillingen er produsert av Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter. Kulturrådet og Fritt Ord har gitt midler til å utvikle og produsere utstillingen. Sparebankstiftelsen DNB har finansiert visninger og utvikling av undervisningsmateriellet.