2021

Vellykket workshop i Bergen!

– Tusen hjertelig takk. Dette var viktig for oss.

– Jeg er glad jeg fikk deltatt. Det var veldig spennende.

– Veldig bra jobba!

Workshopen i Bergen falt tydeligvis i smak. Deltakerne ga kurset toppkarakterer!

Frihet og menneskerettigheter  

De rundt tyve kvinnene ble utfordret til å skrive ned sine tanker på små gule lapper om hva frihet betyr for dem? Senere gikk de dypere inn i de ulike typer friheter. Hvilken frihet er den viktigste? Er det frihet fra nød? Bevegelsesfrihet? Tro- og livssynsfriheten, eller friheten til å mene og si det jeg vil? Refleksjonene ble et utgangspunkt for å lære mer om hvordan menneskerettighetene og norske lover beskytter friheten vår. 

Kulturer i endring

Kvinnene arbeidet deretter med å plassere 20 bilder av ulike milepæler i kvinnehistorien i kronologisk rekkefølge. Arbeidet viste at kulturer er i kontinuerlig endring og at kvinners muligheter og rettigheter har blitt styrket de siste to hundre årene. Også inspirerende forbilder som Rosa Parks, som protesterte mot rasisme i USA, Ingrid Bjerkås, den første kvinnelige presten i Norge, Ellen Sirleaf Johnsen, Afrikas første kvinnelige president, og Kamela Harris, den første kvinnelige vise-presidenten i USA ble presentert. 

Samtaler om barneoppdragelse

To gruppearbeid knyttet til barneoppdragelse samt samt positiv og negativ sosial kontroll, førte til viktige og ærlige samtaler. Kvinnene fortalte om utfordringer i hverdagslivet og usikkerheten de kan oppleve fordi de ikke har så god kjennskap til det norske samfunnet. I utgangspunktet er det ikke lett å oppdra barn. Særlig problematisk kan det være når man har minoritetsbakgrunn. I samtalene bidro kursleder Elsa Yohannes Samuel og ressursperson Selemawit Tesfamariam, begge selv med minoritetsbakgrunn, med viktig kunnskap, erfaringer og perspektiver. I sine evalueringer var det mange som skrev at barneoppdragelse og barns rettigheter hadde vært det viktigste temaet på kurset.  

Frihet, JA! er støttet av Integrerings-og mangfoldsdirektoratet (IMDI) 

Nedenfor er noen bilder fra workshopen.