2021

"Vinn, vinn» - integreringstiltak for unge flyktninger

- Vinn, vinn-prosjektet er et unikt tiltak der enslige unge flyktninger får støtte i hverdagen og der trygge voksne med minoritetsbakgrunn kan føle mening og bruke sine ressurser og erfaringsbakgrunn.

Gjennom å skape en trygg og åpen dialog, og formidle demokratiske verdier, er målet at de voksne skal støtte de unge, legge til rett for at ungdommene lykkes med sine kortsiktige og langsiktige mål, og bidra til bedre integrering. 

Dette sier prosjektleder Latif Sarshar i forbindelse med oppstarten av Vinn. vinn-prosjektet som skal gjennomføres i 2021 og 2022.   

Nytt verktøy i integreringsarbeidet 

Menneskerettighetsakademiet, i samarbeid med Redd Barna, er tildelt midler fra Stiftelsen Dam til å gjennomføre Vinn, vinn!-prosjektet for å støtte enslige flyktning-ungdommer i Oslo og Trondheim. Vinn, vinn!  har som mål å forebygge psykiske helseproblemer, inkludert post-traumatisk stress, hos unge enslige flyktninger. Det skal utvikles en ressursperson-ordning der de unge kobles mot trygge, godt integrerte voksne med samme språk og kulturbakgrunn. Målet er å utvikle en modell som kan bli et permanent verktøy i norske kommuners integreringsarbeid overfor unge flyktninger.

Bakgrunn  

Unge flyktninger er i en sårbar livssituasjon. Særlig utfordrende er det for dem som er kommet alene til Norge og som ikke har foreldre som kan støtte og veilede dem i hverdagen. En ny studie viser at 42 prosent av enslige mindreårige flyktninger viser symptomer som kan kvalifisere for diagnosen posttraumatisk stresslidelse fem år etter at de kom til Norge. 60 prosent forteller at de har mindre sosial støtte enn det de ønsker. En tredjedel sier at de ikke har noen rundt seg som bryr seg om hva som skjer med dem (Jensen 2019). 

En ordning der de enslige unge flyktningene møter trygge voksne med samme språk- og kultur-bakgrunn, kan derfor bli en viktig støtte i hverdagen. Et viktig aspekt med "Vinn, vinn"-prosjektet, er at det også representerer en arena der trygge godt integrerte voksne med minoritetsbakgrunn kan føle mening og bruke sin erfaringsbakgrunn. 

 

  Årets julegave til Redd Barna - Multiconsult                              Logo - Stiftelsen Dam