2021

Neste gang tar vi med oss ungdommene! Utøya representerer en unik anledning til å mobilisere unge mennesker til å stå opp mot anti-demokratiske holdninger. 

Jeg ble virkelig truffet av kunnskapen og måten dere underviste på! Jeg skjønte at dette var noe jeg hadde lett etter i livet mitt. Mange kvinner med minoritetsbakgrunn bør reflektere rundt frihet og negativ sosial kontroll, og få opplæring i kvinners rettigheter.

Side 1 av 4