2022

Besøk "planeten" på Nesodden bibliotek

Fra 1. februar til 14. mars står utstillingen "Den nye planeten" på Nesodden bibliotek (øvre kafé).

– Vi håper mange tar turen til Nesodden bibliotek for å besøke «planeten». Ungdommene som medvirker i utstillingen har viktige refleksjoner rundt hva som er – og bør være – viktige samfunnsverdier. Man får også innsikt i det internasjonale menneskerettighetssystemet- det nærmeste vi i dag kommer universelle regler for å skape gode samfunn, sier prosjektleder Marit Langmyr.

Hvilke regler skaper gode samfunn? Dette spørsmålet har Menneskerettighetsakademiet  stilt mer enn 2300 enslige mindreårige asylsøkere siden 2008. Vandreutstillingen «Den nye planeten» synliggjør ungdommenes svar. Gjennom tekst, bilder og intervjuer med 13 unge asylsøkere utfordres også de besøkende til å reflektere rundt viktige samfunnsverdier. Ungdommene som har bidratt til innholdet i utstillingen er fra Afghanistan, Pakistan, Irak, Syria, Palestina, Albania, Ukraina, Somalia, Eritrea, Etiopia, Vest-Sahara og Kongo. Se informasjonsfilm om utstillingen.

Utstillingen åpnet på Falstadsenteret i Trøndelag høsten 2019, og har siden vært på turné til 20 museer, bibliotek og andre visningssteder.

Undervisningsmateriell for ungdom

Tematikken i utstillingen er relevant for  undervisning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap. Menneskerettighetsakademiet har utviklet et undervisningshefte som inneholder aktiviteter elever kan gjennomføre før, under og etter besøket i utstillingen. 

Samarbeidspartnere og støttespillere

Utstillingen er produsert av Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter. Kulturrådet og Fritt Ord har gitt midler til å utvikle og produsere utstillingen. Sparebankstiftelsen DNB har finansiert visninger og utvikling av undervisningsmateriellet.