2022

Kvinnesamtalene - et viktig møtested

Takk for tilliten og at jeg har fått være med på denne reisen! Det har vært en veldig god opplevelse. Temaene er interessante og nødvendige, og man blir kjent med mange kvinner. Jeg har lært mye nytt og samtalene har også hjulpet meg til å kjenne meg selv bedre.

Dette sier Leteyesus Tesfai, en av samtalelederne i prosjektet «kvinnesamtaler over kulturelle grenser». I alt åtte kvinner med minoritets- så vel som majoritetsbakgrunn har møttes i gruppen som Leteyesus har ledet sammen med Emma Hagström våren 2022. Fem møter har vært organisert, de fleste i Menneskerettighetsakademiets hyggelige lokaler på Frivillighetshuset på Tøyen. Kvinnene har også besøkt botanisk hage og deltatt på seminar om kvinners rettigheter i Afghanistan. Ved å komme sammen og samtale om felles gleder og utfordringer er målet å bidra til bevisstgjøring samt bygge broer og skape nettverk.

I tillegg til den overnevnte samtalegruppen, ble ytterligere én gruppe gjennomført vår og sommer 2022. Også en felles samling for kvinnene som var med i 2021 ble gjennomført tidligere i år. 

- Møtene gir en sjelden anledning til å dypdykke i temaer som vi kanskje ikke tenker så mye over til daglig, men som er så viktige for oss, kommenterer prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet Elsa Yohannes Samuel.

- Deltakerne tilbakemeldinger er veldig gode og de setter stor pris på å møte hverandre. Noen sier at de savner samtalene når de organiserte møtene er over. Spesielt fint er det derfor å høre at enkelte har kontakt med hverandre etterpå.

Prosjektet fortsetter til høsten. 

Mer om kvinnesamtaler over kulturelle grenser

Kvinnesamtaler over kulturelle grenser ble gjennomført første gang i 2020 med svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Tiltaket innebærer at kvinner i alle aldre, med minoritets- så vel som majoritetsbakgrunn, inviteres til regelmessige samtaler i en uformell og vennlig atmosfære. Hver gruppe består av seks til åtte kvinner, inkludert en eller to samtaleleder (e). Gruppene møtes i alt fem ganger, med et mellomrom på to eller tre uker, for prat på to til tre timer. Prosjektet er fundamentert i et menneskerettslig perspektiv der frihet, menneskeverdet og likeverdet er sentrale verdier. Individuelle forskjeller og behov skal verdsettes og det legges opp til at deltakerne skal lære av hverandre. Det overordnede målet er dialog, økt respekt for kvinners rettigheter, samt brobygging og vennskap.

Nedenfor er noen av kvinnenes tilbakemeldinger på spørsmålet «Hva er det viktigste du har lært?»: 

  • - Vi har forskjellige kulturer, men har nok til felles. Gjensidig respekt. 
  • - Å være nysgjerrig på andres meninger og oppfatninger. 
  • - Om kvinners stilling i andre deler av verden og forståelse av frihet. 
  • - Å snakke sammen, kommunisere med ukjente folk. Viktigheten av å dele egne erfaringer og snakke ut fra seg selv og ikke si det som er «riktig» eller «politisk korrekt» å si.
       
  • Brosjyre: Kvinnesamtaler over kulturelle grenser

Takk til Oslo kommune for støtte til prosjektet.