2022

Hva har menneskerettigheter med meg å gjøre?

Menneskerettighetene sto i fokus på de tre-timers workshopen som ble organisert i samarbeid med Afghansk kulturforening om ettermiddagen tirsdag 18. oktober.

Ledere og pedagoger som arbeider med ungdom, samt representanter fra Afghansk kulturforening, var tilstede. Formålet var å gi de tolv deltakerne en introduksjon til hvordan man kan jobbe med menneskerettigheter for ungdom, og diskutere videre samarbeid. Workshopen er en del av "Samfunnet, det er oss»-prosjektet som Menneskerettighetsakademiet (MRA) og Afghansk kulturforening har vært partnere i gjennom flere år.

MRAs prosjektleder Latif Sarshar ønsket velkommen og fortalte om "Samfunnet, det er oss". Deltakerne fikk deretter se en kort film om MRAs arbeid med ungdom. Så var det deres egen tur til å arbeide. I gruppearbeidet "Den nye planeten» var oppgaven å reflektere rundt hvilke verdier som skaper gode samfunn. Den påfølgende presentasjonen i plenum førte til spennende diskusjoner om regler og etikk i vårt eget samfunn. Deretter lyttet de til et foredrag om det internasjonale menneskerettighetssystemet. De fikk svar på mange spørsmål omkring menneskerettigheter og hvorfor de er så viktige. Workshopen ble avrundet med en diskusjon om hvordan man kan få ungdom, men også flere voksne, til å bli mer bevisste på viktigheten av menneskerettighetene og engasjere seg i lokalsamfunnet. Svært gode evalueringer. 

Samfunnet, det er oss!

Workshopen er en del av samarbeidsprosjektet «Samfunnet, det er oss». Foruten Menneskerettighetsakademiet og Afghansk kulturelle forening, er TIVO (Tilpasning- Informasjon  og VeiledningsOrganisasjon) samt personer med eritreisk minoritetsbakgrunn, prosjektpartnere. Gjennom organisering av aktiviteter i Oslo, er målet med "Samfunnet, det er oss" er formidle demokratiske verdier, motvirke rasisme og diskriminering, og skape økt respekt for menneskerettighetene. Støttet av Oslo kommune.