2022

Kick-off om kultur for 80 elever på Voksenopplæringen

Mandag 7. og tirsdag 8. november organiserte Menneskerettighetsakademiet (MRA), ved Elsa Yohannes Samuel og Lillian Hjorth, fire workshops for til sammen 80 deltakere og 6 lærere på Voksenopplæringen, avdeling Trondheimsveien. Workshopene fungerte som kick-off til det nye temaet som elevene skulle jobbe med, nemlig kultur og tradisjon.   

- Det var veldig gøy å undervise for så mange. Flotte folk og spennende diskusjoner! Det var tydelig at både kunnskapen og metodikken engasjerte. 
Elsa Y. Samuel.

Hva er kultur?

Workshopene startet med en refleksjon i plenum rundt kulturbegrepet. Deretter fikk elevene en kort innføring i to ulike perspektiver som til sammen gir en god forståelse av hva kultur er. Deltakerne gjorde så et gruppearbeid der oppgaven var å plassere et tyvetalls bilder om kultur og tradisjon i riktig kronologisk rekkefølge.

Workshopene fikk svært gode evalueringer.

MRA ga 10 eksemplarer av «HÅNDBOK om organisering av workshops om kvinners og barns menneskerettigheter, samt negativ sosial kontroll» til lærerne ved Voksenopplæringen. Håndboken er basert på deltakende pedagogiske aktiviteter knyttet til temaene: frihet, negativ sosial kontroll, kultur, kjønnslemlestelse samt kvinners og barns rettigheter.    

Også i 2021 organiserte MRA workshops for deltakere på Voksenopplæringen, da ved avdeling Osterhausgata. 

Om «Frihet, JA!»

I "Frihet, JA!»-prosjektet (2021-22) organiseres opplæringsaktiviteter i kvinners og barns menneskerettigheter, kultur, negativ sosial kontroll og flere andre temaer. Målgrupper er særlig kvinner og foreldre med minoritetsbakgrunn, samt aktivister og pedagoger med integrering som fagfelt. Målet  er å øke respekten for menneskerettighetene og motvirke negativ sosial kontroll.

"Frihet, JA!" er et samarbeid med, og delfinansieres av, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).