2022

Mange «Frihet, JA!»-workshops på lokalt nivå

Det er så flott at kvinner som har vært på kursleder-kurs følger opp lokalt! Frem til nå er det organisert 13 workshops for mer enn 110 kvinner. Det er herlig å se at «Frihet, JA!»-metodikken sprer seg og fører til bevisstgjøring på lokalt nivå.
Elsa Yohannes Samuel, prosjektkoordinator for "Frihet, JA!" prosjektet.

Høsten 2022 gjennomførte Menneskerettighetsakademiet to kursleder-kurs i henholdsvis Agder (Arendal) og Viken (Moss) for 20 kvinner. Deltakerne, som enten hadde deltatt på kurs i regi av «Frihet, JA»-prosjektet tidligere, eller var ressurspersoner med mye kunnskap fra før, ble drillet i prosjekt-temaene samt metodene i Håndboken Frihet, JA!. Målet var at de skulle gjennomføre opplæring for kvinner i egne miljøer. Alle kvinnene signerte på en frivillig-avtale med etiske retningslinjer om hvordan workshopene skulle organiseres.

Prosjektkoordinator Elsa Yohannes Samuel har intervjuet kvinnene som har organisert workshops lokalt. Hun forteller at de stort sett har følt seg trygge i opplæringssituasjonen og at kvinnene som har vært med har vært veldig fornøyde.  

Det er stor forskjell på hvordan de har løst oppgaven. Kursdeltakerne i Bergen og Oslo, har invitert til møter hjemme og diskutert i trygge, private omgivelser. Disse møtene har hatt mellom tre til åtte deltakere. Enkelte har vært svært  kreative i forbindelse med organiseringen. Én har hatt workshop etter yogatime, mens en annen samlet interesserte kvinner etter felles møte i menigheten. Fem av kvinnene tilhører Fellesforum for innvandrerkvinner i Østfold, og kjenner hverandre fra før. Disse har brukt kvinneforumet som en plattform og organisert en rekke workshops i løpet av høsten. Flere har samarbeidet om opplæringen og hjulpet hverandre.

Om Frihet, JA!

I "Frihet, JA!»-prosjektet (2021-22) organiseres opplæringsaktiviteter i kvinners og barns menneskerettigheter, kultur, negativ sosial kontroll og flere andre temaer. Målgrupper er særlig kvinner og foreldre med minoritetsbakgrunn, samt aktivister og pedagoger med integrering som fagfelt. Målet  er å øke respekten for menneskerettighetene og motvirke negativ sosial kontroll.

"Frihet, JA!" er et samarbeid med, og delfinansieres av, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Nedenfor er noen bilder fra workshops som er organisert i lokale miljøer.