2022

Ny brosjyre om "Frihet, JA!"-prosjektet

I samarbeid med partnere og ressurspersoner i minoritetsmiljøene, startet Menneskerettighetsakademiet i 2020 prosjektet "Frihet, JA!" I tiltaket organiseres det workshops og bevisstgjørende aktiviteter med målsetting å skape økt respekt for kvinners og barns menneskerettigheter samt motvirke negativ sosial kontroll. Temaer i prosjektet er: frihet, negativ sosial kontroll, kultur, kvinners rettigheter og barns rettigheter. 

Endelig er det produsert en brosjyre om prosjektet.

  • Brosjyren kan lastes ned her. 

Om Frihet, JA

Alle undervisningsaktivitetene i "Frihet-JA!", bruker metodene i "HÅNDBOKEN Frihet, JA! Organisering av workshops om kvinners og barns menneskerettigheter, samt negativ sosial kontroll".

Målgrupper er særlig kvinner og foreldre med minoritetsbakgrunn, samt aktivister og pedagoger med integrering som fagfelt. Målet  er å øke respekten for menneskerettighetene og motvirke negativ sosial kontroll.

"Frihet, JA!" er et samarbeid med, og delfinansieres av, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)