2022

Workshop om frihet, kvinners rettigheter og sosial kontroll

To intense dager med workshop i Sarpsborg for 18 kvinner med bakgrunn fra 12 ulike land er over. Utrolig spennende! 

Drypp fra timeplanen: Hva betyr frihet for meg? Hvilken type frihet er egentlig viktigst? Hvordan er friheten beskyttet i menneskerettighetene og norske lover? Tidslinje om milepæler i kvinnehistorien. Kulturer i endring. Gruppearbeid med analyse av 21 situasjoner om sosial kontroll/negativ sosial kontroll. Dialogøvelse. 

Takk til hver især for ærlige og viktige bidrag til samtalene. Takk også til Ziba Amind og Flerkulturell kvinnegruppe i Østfold for det gode samarbeidet. 

Om Frihet – JA!

  • I 2022, som i 2021, skal Menneskerettighetsakademiet (MRA), i samarbeid med Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA), Agder fylkeskommune og ressurspersoner fra minoritetsnettverk, organisere workshops, holdningskampanjer og flere andre aktiviteter for kvinner og menn med minoritetsbakgrunn, samt aktivister og pedagoger med integrering som fagfelt.

  • Målet med Frihet, JA! er å øke respekten for menneskerettighetene og bekjempe negativ sosial kontroll. Prosjektet vil styrke kvinner og menn til å ta selvstendige valg, informere og veilede foreldre, samt mobilisere unge til forebyggende arbeid. På lengre sikt forventer vi at respekten for menneskerettighetene og norsk lov øker i miljøer preget av negativ sosial kontroll, noe som vil være fundamentalt viktig for livsutfoldelsen til dem det gjelder.

  • To-dagers workshops og andre aktiviteter skal gjennomføres i ulike deler av landet. 

  • Opplæringsaktivitetene er basert på den nyutviklede pedagogikken i håndboken Frihet, JA!, som MRA utviklet med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) i 2020. Gjennom workshopene og veiledning i bruk av håndboken, er det et mål at deltakerne selv skal gjennomføre opplæring i egne lokalmiljøer.

Prosjektet er et samarbeid med Intererings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) 

Nedenfor er noen bilder fra workshopen som fant sted på stedet Stenbekk utenfor Sarpsborg.