2022

OXLO-uka 2022

I november arrangeres OXLO-uka, med aktiviteter og arrangementer i samarbeid med private, offentlige og frivillige sektorer.

Tema for uka er: Oslo, en by for alle. Hver dag gjennom OXLO-uka har Menneskerettighetsakademiet delt bilder på facebook og instagram med bilder av Oslo-borgere og utvalgte tekster fra "OXLO verdiplakat- for befolkningen". 

Kampanjen inngår i prosjektet "Samfunnet, det er oss" som er et samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet, Tilpasning av informasjons- og veiledningsorganisasjon (TIVO), Afghansk kulturelle forening i Oslo og eritreiske minoritetsnettverk. Aktiviteter i prosjektet er workshops, seminarer og konferanser om demokrati, menneskerettigheter, likestilling og negativ sosial kontroll.

Prosjektet er støttet av Oslo kommune.  Se tidligere kampanjer: 2021 og 2020

Fotograf: Are Carlsen

“Oslo skal være en trygg by, der alle barn og unge kan utvikle sin egen identitet og fremtid"

 

“Innbyggerne i Oslo er byens fremtid og viktigste ressurs. Vi er borgere med ulik etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn, og har alle de samme grunnleggende rettigheter, plikter og ansvar”

 

  

 

“Samhandling og kunnskap gir toleranse, gjensidig respekt og forståelse”

 

   

 

 

 

“Oslo skal motarbeide alle former for tilsiktet eller utilsiktet rasisme og diskriminering”

 

 

 

 

    

 

"Innbyggerne i Oslo er byens fremtid og viktigste ressurs"
“Arbeid mot nazisme, rasisme og intoleranse handler om å verne våre mest sentrale verdier: Demokrati, frihet, trygghet og sikkerhet”