2022

Til unge flyktninger bosatt i Oslo og Trondheim

Er du mellom 16 og 23 år og trenger litt ekstra støtte i hverdagen av en voksen som bryr seg? Da vil vi at du tar kontakt med oss!

I Vinn, Vinn- prosjektet møter unge flyktninger trygge ressurspersoner som har samme språk og kulturbakgrunn som deg selv, for å få støtte og inspirasjon i hverdagen.

Du skal være sammen med den voksne to timer hver 14. dag. I team på fire – to voksne og to ungdommer – skal dere gjøre hyggelige ting sammen. Det kan være turer i skog og mark, utstillinger, se fotballkamper eller bare rusle rundt i byen. Hva dere vil gjøre, bestemmer dere selv! Hensikten er å bli kjent, senke skuldrene og ha det fint sammen.

Du vil få mange muligheter til å samtale og spørre om ting du lurer på. Kanskje har du spørsmål om kulturforskjeller, integrering, idrett, utdanning eller arbeid? Gjennom å lytte til den voksnes erfaringer kan du lære, og dermed også lykkes bedre i å nå dine egne mål. Du vil også få mulighet til å være med på aktiviteter med ungdom fra andre land så vel som Norge.

Hvem er ressurspersonen?

Den voksne er en trygg og godt integrert person som har samme språk og kulturbakgrunn som deg selv. Vedkommende har bodd lenge i Norge og kjenner godt til det norske systemet. Den voksne får ikke lønn for sitt engasjement, men ønsker å dele sine erfaringer og kunnskap med deg fordi han eller hun synes det er viktig.

- Vinn, vinn-prosjektet er et unikt tiltak der enslige unge flyktninger får støtte i hverdagen og der trygge voksne med minoritetsbakgrunn kan føle mening og bruke sine ressurser og erfarings- bakgrunn.

Latif R. Sarshar, Initiativtaker og prosjektleder

Ta kontakt! 

Er du interessert i å være med i prosjektet, eller vet om andre som kan være interessert? Ta kontakt med prosjektleder Latif R. Sarshar: mob: 41305212, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Informasjonsbrosjyre om prosjektet

Informasjonsbrosjyre til unge flyktninger


 Vinn, vinn- prosjektet er et samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet og Redd Barna. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.