2022

Undervisningspakke om ytringsfrihet, informasjon, sensur og propaganda i Russland

"Ytringsfrihet er en bærebjelke i et demokrati pleier vi å si" forteller Eugenia Khoroltseva, som har jobbet med menneskerettighetsundervisning i Russland og andre europeiske land i en årrekke. 

Dette er innledningen i Aschehoug videregående tverrfaglige undervisningspakke om «Ytringsfrihet, informasjon, sensur og propaganda og journalisters sikkerhet i Russland de siste 20 år". Eugenia som er prosjektleder i  Menneskerettighetsakademiet, har bidratt i de fire videoene som undervisningsopplegget består av. Det er også mange spennende oppfølgingsoppgaver å boltre seg i. 

Undervisningspakken anbefales på det varmeste! Her er det mye å lære. Pakken er tilgjengelig på Feide (med og uten logg inn) og er gratis for bruk i skoler. 

For de som ikke har Feide er innloggingsinformasjon: acopartner (bruker) og b5Fzf8fnhw (passord)  

Fotograf bildet øverst: Trygve Mohn Lunde, Sandvika videregående skole. Prosjektet #HumanRightsLensNorge 2021-2022   

 

Kan være et bilde av 1 person og tekst som sier 'Sensur i Russland Den russiske offentligheten har vaert preget av sensur flere ar, men krigen Ukraina har gjort ytringsrommet enda trangere. denne filmen forklarer Evgeniya Khoroltseva hvordan ytringsfriheten Russland er begrenset av ulike typer sensur. Men stemmer det at 140 millioner russere tror pá det myndighetene forteller om krigeni Ukraina? 014706'