2022

Workshop for ungdom om arbeid, utdanning og brobygging

Det var stort engasjement og gode tilbakemeldinger. Ungdommene ville være med på flere workshops!

Dette sier Ahmed Ali, daglig leder i TIVO (Tilpasning av informasjon og veiledningsorganisasjon) etter den vellykkede workshopen på Grønland i Oslo 10. september.  

For tredje år på rad ble en slik workshop organisert for ungdommer med somalisk minoritetsbakgrunn. Temaet var utdannelse og brobygging. TIVO var hovedansvarlig for organiseringen med Menneskerettighetsakademiet (MRA) som partner. I alt 19 ungdommer deltok, i tillegg til TIVOs tre frivillige og to foredragsholdere.

Ahmed ønsket velkommen og fortalte om TIVO og aktivitetene de har for ungdom. Deretter holdt Kabadhe Mohamed Abdi foredrag om viktigheten av utdannelse for senere jobbmuligheter. Han presenterte blant annet ulike typer yrkesfag og fortalte om arbeidsmuligheter ved de ulike retningene. Ungdommene hadde mange spørsmål. Etter en pause med god mat, snakket Abdullahi Ali Muhumed om brobygging. Budskapet var at ungdommene med sin erfaringsbakgrunn har viktig kompetanse og kan bli brobyggere i samfunnet.  

Sist på programmet var informasjon om et besøk til 22. juli senteret senere i høst. På senteret fortelles historien om 22 juli 2011, da det største terrorangrepet på norsk jord etter andre verdenskrig skjedde. Besøket er egnet til å bevisstgjøre om demokratiske verdier, anti-rasisme og verdien av et mangfoldig samfunn. Alle ungdommene ble invitert til å være med på denne oppfølgende aktiviteten.  

Workshopen er en av flere aktiviteter som MRA og partnerorganisasjonene skal gjennomføre i 2022 i «Samfunnet, det er oss»-prosjektet. I tillegg til MRA og TIVO, er Afghansk kulturforening samt eritreiske minoritetsnettverk  partnere i «Samfunnet det er oss». Prosjektet organisere demokratibyggende aktiviteter og bidrar til likestiling, anti-rasisme og økt respekt for menneskerettighetene i hovedstaden.  

Takk til Oslo kommune for støtte til «Samfunnet, det er oss»!