2022

Workshop om barneoppdragelse, barns rettigheter og barnevernet

- Det viktigste jeg lærte var om hvordan barnevernet fungerer i Norge.

- Om barnevernet og barns rettigheter.

- Ønsker flere slike workshops.  

Dette var noen av mange gode tilbakemeldingene etter den dialog-baserte workshopen "Barn, kultur, foreldres rettigheter og norsk barnevern» på Frivillighetshuset 12. november. Deltakerne ga kurset topp-karakterer. Tiltaket var et samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet (MRA) og partnere i "Samfunnet, det er oss» prosjektet, som er støttet av Oslo kommune. 

Først fortalte MRA og partnerne om "Samfunnet, det er oss», før MRA holdt foredrag om FNs barnekonvensjon og ledet gruppearbeidet «Hvor mye skal barn bestemme?». Deretter holdt den erfarne foredragsholderen Netsanet Assefa et interessant foredrag om barns og foreldres rettigheter, og barnevernet i Norge. Deltakerne hadde mange spørsmål, og viktige problemstillinger ble belyst og diskutert. Assefa er familieveileder og har jobbet med barnevern i Oslo i mer enn 10 år. Han er godt kjent med utfordringer som innvandrerfamilier kan støte på.   

Workshopen er en del av «Samfunnet, det er oss!»-prosjektet der målet er å formidle demokratiske verdier, motvirke rasisme og diskriminering samt skape økt respekt for menneskerettighetene. Foruten MRA, er partnerne Afghansk kulturforening, TIVO (Tilpasning av informasjon og veiledningsorganisasjon), samt ressurspersoner med eritreisk minoritetsbakgrunn.

Program

  • Velkommen
  • Om samarbeidsprosjektet «Samfunnet, det er oss»
  • Hvor mye skal barn bestemme i hverdagen? Kan FNs barnekonvensjon (1989) gi oss råd?. Gruppearbeid og diskusjon.
        Lunsj
  • Hvordan fungerer barnevernet i Norge? Hvilken utfordringer kan innvandrerfamilier møte? Hvilke rettigheter har foreldre og barn? Foredrag ved Netsanet Assefa. Diskusjon 
  • Avslutning og utdeling av kursbevis 

Workshopen er støttet med midler fra Oslo kommune.