2023

In the project "Scenarios for the Development of Civil Society in Slovakia by 2040», Slovakia Foundation for Democratic Change (PDSC) has reflected about how the civil society in the country can be strengthened.

De fleste ungdommene uttrykte at besøket hadde en dyp og meningsfull innvirkning på dem. Flere sa at det hadde vært en øye-åpnende opplevelse som hadde gitt dem et nytt perspektiv på terrorangrepene og konsekvensene for det norske samfunnet.

Det første grunnkurset i en ny «Frihet, JA!» prosjektperiode (2023-2024) ble gjennomført for 22 engasjerte kvinner på Storebaug gjestgiveri utenfor Moss 2. og 3. juni.

Vi har hatt intensive diskusjoner om kulturelle forskjeller og snakket mye om viktigheten av å ha slike gode møtesteder. Det er helt sentralt i vår tid at mennesker med ulike erfaringsbakgrunner treffes. Da kan vi utvide forståelsen om hverandre og se hverandres menneskeverd.