2023

Det har vært veldig spennende. Vi har fått så mange gode tilbakemeldinger! Flere spør oss når vi skal samles neste gang.

Dette sier Shler Kareem og Zakiya Nuuri fra Sarspborg etter å ha organisert workshops i egne miljøer om kvinner og barns rettigheter samt negativ sosial kontroll.

Konflikten i Israel og Palestina har ført til omfattende brudd på menneskerettigheter og internasjonal humanitærrett. Verdenssamfunnet står nå ovenfor en situasjon med mange tusen drepte og en akutt humanitær krise for 2 millioner mennesker i Gaza. Særlig rammes barna. I likhet med mange andre stiller Menneskerettighetsakademiet seg bak oppfordringen om en umiddelbar våpenhvile.

Onsdag 25. oktober hadde Menneskerettighetsakademiet workshop for 25 samfunnsfaglærerelærere fra Lillestrøm kommune. Workshopen ble holdt på Tæruddalen skole.