2023

Besøk til Rådhuset og møte med politiker

Det ble en spennende dag i Oslo rådhus onsdag 29. november for frivillige og medarbeidere i organisasjonene knyttet til «Samfunnet, det er oss!» prosjektet. 

Først møtte vi politiker Abdullah Alsabeegh og fikk kunnskap om lokaldemokratiet i hovedstaden. Den tidligere varaordføreren (AP), som er født i Bahrain, fortalte om hvordan Oslo styres og hvordan lokaldemokratiet virker. Deretter snakket vi om minoritetenes deltakelse i politikken og Alsabeehg fortalte om sin egen politiske oppvåkning. Partnerne fikk også mulighet til å presentere Samfunnet, det er oss!-prosjektets ulike aktiviteter og fortalt om målsettingene som er å bidra til brobygging, integrering og mangfold samt utvikle demokratisk kompetanse.   

Etter det spennende møtet med Alsabeehg, deltok vi på en omvisning i Rådhuset der vi fikk se nasjonal kunst og lære om hovedstadens og Norges historie. En veldig inspirerende dag som motiverte oss til videre innsats for et mangfoldig og demokratisk Oslo. 

Samfunnet, det er oss!

Besøket i Rådhuset er en del av Samfunnet det er oss!, et samarbeidsprosjekt mellom Menneskerettighetsakademiet, Afghansk kulturforening i Oslo, nettverk av personer med eritreisk minoritetsbakgrunn og TIVO (Tilpasning av Informasjon og Veiledningsorganisasjon). Prosjektet som har eksistert siden 2018, organiserer workshops, seminarer, kampanjer og besøker viktige demokratiske institusjoner. Aktivitetene formidler menneskerettslige verdier og motvirker diskriminering, rasisme og negativ sosial kontroll.

Samfunnet, det er oss! er støttet av oslo kommune