2023

Bli med! Kvinnesamtaler over kulturelle grenser

Vil du bli kjent med andre kvinner i Oslo? Da kan du bli med på kvinnesamtaler over kulturelle grenser!

Kvinner i alle aldre, med minoritets- så vel som majoritetsbakgrunn, inviteres til å møtes for samtaler i en uformell og vennlig atmosfære. Ved å prate om felles gleder og utfordringer, kultur og menneskerettigheter, er målet å skape nettverk og bygge broer.

Hver gruppe består av åtte til ti kvinner, i tillegg til to samtaleledere. Gruppene møtes i alt fem ganger, med et mellomrom på to eller tre uker, for samtaler på to til tre timer. Samtaleleder innleder kort om temaet. Etterpå̊ er det opp til kvinnene selv hvilken vei samtalen skal ta. Dialogen skal ha svært frie rammer.

Temaer:

  • Kvinnefellesskap over kulturelle grenser. Hva er felles på godt og vondt?
  • Hva betyr frihet for meg?
  • Menneskeverd og menneskerettigheter
  • Kvinneliv og likestilling
  • Å være ung i dag

Gruppene bestemmer selv tid og sted for møtene. Hvis noen vil invitere hjem, eller gruppene vil besøke utstillinger, museer, Stortinget eller andre steder, er dette mulig (kostnader dekkes).

Samtalelederen sender ut påminnelser, samt to eller tre spørsmål til refleksjon og forberedelse til neste møte.

"Samtalene minnet meg på viktigheten av å utfordre mine egne grenser og dypdykke i viktige teamer i hverdagen". (Kursdeltaker)

Nye samtalegrupper starter opp våren 2023!

For påmelding eller mer informasjon, ta kontakt med prosjektkoordinator Elsa Yohannes Samuel på mobil 958 94 021 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bakgrunn

Kvinnesamtaler over kulturelle grenser ble gjennomført i 2020, 2021 og 2022, med svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Prosjektet er fundamentert i et menneskerettslig perspektiv der frihet, menneskeverdet og likeverdet er sentrale verdier. Individuelle forskjeller og behov skal verdsettes og det legges opp til at deltakerne skal lære av hverandre. Det overordnede målet er dialog, økt respekt for kvinners rettigheter, samt brobygging og vennskap.

Prosjektet er støttet av Oslo kommune.