2023

Bli ressursperson i Vinn, vinn-prosjektet

– Vinn, vinn-prosjektet er et unikt tiltak der enslige unge flyktninger får støtte i hverdagen og der trygge voksne med minoritetsbakgrunn kan føle mening og bruke sine ressurser og erfaringsbakgrunn. 

Vil du støtte unge flyktninger i Oslo og Trondheim, og bidra til bedre integrering?  

Har du minoritetsbakgrunn og vil bruke din kompetanse i et meningsfylt arbeid? Da kan du være en av de frivillige ressurspersoner som Menneskerettighetsakademiet og Redd Barna er på utkikk etter. Vi søker deg som er engasjert, er over 25 år, og som vil gjøre en forskjell i et ungt menneskets liv. Ungdommene kommer fra Ukraina, Eritrea, Syria, Afghanistan, Irak og andre områder der det er krig og konflikt. Snakker du et språk fra et av disse landene, håper vi du tar kontakt!

Som ressursperson forplikter du deg til å bruke to timer hver 14. dag i ett år til å møte en flyktning mellom 16 og 23 år. Han eller hun snakker samme språk som deg og har en kulturbakgrunn du kjenner til. Tanken er at de felles referanserammene vil gjøre det lettere for ungdommen å stille spørsmål og formidle sine tanker om kulturforskjeller, integrering og hverdagslivets utfordringer. Gjennom å formidle kunnskap og egne erfaringer, kan du motivere til arbeid og utdanning, forebygge utenforskap og bli en slags rådgiver i hverdagen. 

Sammen med en annen voksen og en annen ung flyktning – i team på fire – skal dere gjøre positive aktiviteter sammen. Det kan være turer i skog og mark, café-besøk, utstillinger, se fotballkamper eller bare rusle rundt i byen. Dere bestemmer selv hva dere vil gjøre. Hensikten er å bli kjent, senke skuldrene og skape et trygt rom for gode samtaler. 

Som ressursperson får du

  • En arena der du kan bruke din kunnskap og erfaringer på en meningsfull måte
  • Bidra til bedre integrering
  • Møte andre engasjerte personer og utvide ditt nettverk
  • En attest fra Menneskerettighetsakademiet og Redd Barna som dokumenterer din innsats

Oppgaver

  • Du skal delta på kvalifiserende kurs i regi av Menneskerettighetsakademiet og Redd Barna og bli invitert til fagkvelder med ekspertforedrag
  • Du skal møte en ungdom hver 14. dag for samtaler og positiv aktivitet, veiledning og motivasjon

Informasjon

Bakgrunn og mål 

Mange unge flyktninger er i en sårbar situasjon med tidligere traumer og brudd i livsløp. Særlig utfordrende er det for dem som har kommet alene til Norge og som ikke har foreldre som kan støtte og veilede dem i hverdagen. Ved at nyankomne flyktninger blir koblet opp mot trygge voksne som snakker samme språk og kjenner deres kulturbakgrunn, vil ungdommene få veiledning og inspirasjon i hverdagen. De felles referanserammene vil gjøre det lettere for ungdommene å formidle sine tanker om kulturforskjeller, integrering og utfordringer i hverdagslivet. Bedre enn andre, kan disse voksne forstå de unge og vinne tillit. Gjennom å skape en trygg og åpen dialog og formidle demokratiske verdier, er målet at de voksne skal støtte de unge og legge til rette for at ungdommene lykkes i å nå sine mål. Når de unge ser at de voksne har klart overgangen til det norske samfunnet på en god måte, vil de bli styrket i troen på at de selv kan klare det. 

Ta kontakt! 

Er du interessert i å være med i prosjektet, eller vet om andre som kan være interessert? Ta kontakt med prosjektleder Latif R. Sarshar! Også hvis du vet om enslige flyktninger mellom 16 og 23 år som kunne hatt nytte av å være med, er vi takknemlig for at du viderebringer informasjonen og/eller tar kontakt med oss.  

Prosjektleder Latif R. Sarshar: mob: 41305212, e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 


Vinn, vinn- prosjektet er et samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet og Redd Barna. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

 


   

                
 
 

 

Fotokreditering: Ovenfra: 1. Ashley Knedler on Unspalsh, 2. Product School on Unsplash, 3. Yingchou Han on Unsplash, 4. Menneskerettighetsakademiet, 5. Kanan Khasmammadov on UN