2023

"Den nye planeten" engasjerte på Drammensbiblioteket

I sommer besøkte vandreutstillingen "Den nye planeten" Drammensbiblioteket. Hovedtemaet i utstillingen er spørsmålet "Hva er et godt samfunn?" og utviklingen av det internasjonale menneskerettighetssystemet.

Temaet illustreres av refleksjoner og intervjuer med enslige mindreårige asylsøkere som har deltatt på Menneskerettighetsakademiets kurs. 

Siden 2008 har flere enn 2300 enslige mindreårige asylsøkere laget regler for gode samfunn i gruppearbeidet "Den nye planeten". I sommer var det besøkende til Drammensbiblioteket som ble utfordret. Postkassen som tar imot forslag fra besøkende var full av gode innspill til gode "planetregler". 

Foto: Pernille Høegh

Foto: Pernille Høegh

Bakgrunn

«Planeten» åpnet på Falstadsenteret høsten 2019, og har siden vært på turne til over 30 museer, bibliotek og andre (blant annet Oslo MET, Deichman Torshov og Eidsvoll 1814). Viktige elementer i utstillingen er 50 håndskrevne «planet-plakater», samt filmintervjuer med 13 av asylsøkerne der de forklarer nærmere om sine valg av regler. Utstillingen inkluderer også sitater av hva filosofer, politikere og aktivister har ment opp gjennom tidene, om hva som skaper gode samfunn. Også informasjon om Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) og utviklingen av det internasjonale menneskerettighetssystemet etter andre verdenskrig - det nærmeste vi i dag kommer universelle regler for å skape gode samfunn - er inkludert.

Samarbeidspartnere

Utstillingen er produsert av Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter. Kulturrådet og Fritt Ord har gitt midler til å utvikle og produsere utstillingen. Sparebankstiftelsen DNB har finansiert visninger og utvikling av undervisningsmateriellet.