2023

"Den nye planeten" hos Redd Barna

Frem til 8. desember vises vandreutstillingen "Den nye planeten" på Redd Barna sitt hovedkontor i Oslo (Bøkkerveien 2). 

Barns rett til å bli hørt er et viktig grunnlag for utstillingen. Det er derfor veldig flott at "Planeten" nå står hos Redd Barna, og vises i forbindelse med FNs internasjonale dag for barns rettigheter, sier prosjektleder Marit Langmyr. 

Redd Barna er siste visningssted på Sørøst-Norge i år. I desember reiser utstillingen videre til Justismuseet i Trondheim hvor den skal skal stå frem til sommeren. 

I alt har Sparebankstiftelsen DNB gitt støtte til 35 visninger i perioden 2019-2023, og utstillingen er sett av mange tusen mennesker på bibliotek, museer og voksenopplæringssentre. Vi setter stor pris på støtten og tilliten fra Sparebankstiftelsen, og muligheten til å synliggjøre stemmene til enslige mindreårige asylsøkere om gode samfunnsverdier.

Bakgrunn

«Planeten» åpnet på Falstadsenteret høsten 2019, og har siden vært på turne til over 30 museer, bibliotek og andre (blant annet Oslo MET, Deichman Torshov og Eidsvoll 1814). Viktige elementer i utstillingen er 50 håndskrevne «planet-plakater», samt filmintervjuer med 13 av asylsøkerne der de forklarer nærmere om sine valg av regler. Utstillingen inkluderer også sitater av hva filosofer, politikere og aktivister har ment opp gjennom tidene, om hva som skaper gode samfunn. Også informasjon om Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) og utviklingen av det internasjonale menneskerettighetssystemet etter andre verdenskrig - det nærmeste vi i dag kommer universelle regler for å skape gode samfunn - er inkludert.

Samarbeidspartnere

Utstillingen er produsert av Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter. Kulturrådet og Fritt Ord har gitt midler til å utvikle og produsere utstillingen. Sparebankstiftelsen DNB har finansiert visninger og utvikling av undervisningsmateriellet.