2023

Elever og en lærer fra Sandvika besøkte vår partnerorganisasjon i Portugal

- Vi hadde en veldig fin og lærerik tur. Det var spennende å få oppleve hvordan de jobber med menneskerettigheter i Portugal, i tillegg til at vi fikk et lite innblikk i portugisisk skolehverdag

Dette sa Emilie etter turen til Lisboa i juni. Der hun, sammen med elev Elina og lærer Kristoffer fra Sandvika videregående skole besøkte vår partnerorganisasjon Associação Mais Cidadania i Lisboa. Reisen var en del av prosjektet "Human Rights Megaphone" hvor elevene utviklet kampanjer om viktige menneskerettslige temaer. I løpet av dagene i Portugal besøkte gruppen to skoler, og deltok på en avsluttende konferanse hvor de fortalte om sitt bidrag i prosjektet. De fikk også et gjensyn med portugisiske elever som besøkte Sandvika videregående skole i vinter.

Målet med prosjektet er å øke ungdommers deltakelse i demokratiet.

Human Rights Megaphone

Human Rights Megaphone er et samarbeid mellom Menneskerettighetsakademiet og Associação Mais Cidadania. Prosjektet er støttet av EØS-midlene , og administreres av Calouste Gulbenkian Foundation sammen med Bissaya Barreto Foundation.