2023

Film om Frihet, JA!-prosjektet

I 2021 og 2022 har vi i Menneskerettighetsakademiet organisert en rekke workshops rundt omkring i Norge om kvinners og barns rettigheter, samt negativ sosial kontroll. Et hundretalls kvinner har fått flere-dagers opplæring, og mange av dem har utviklet kompetanse som kursledere. Et resultat er at de har organisert workshops i egne miljøer, for totalt rundt 150 kvinner. Også 120 deltakere på Voksenopplæringen i Oslo, både kvinner og menn, har deltatt på halvdags-workshops. 

Nå er det produsert en film (2 min) om bakgrunnen for, og resultater av, Frihet, JA! prosjektet. I filmen forteller også tre kvinner om betydningen av frihet. Filmen er distribuert bredt på nasjonalt nivå gjennom annonser i sosiale medier. 

Filmen er også lagt ut på Toolkit for demokrati og menneskerettigheter: https://toolkit.mr-akademiet.no/aktiviteter/frihet-ja

Om Frihet, JA!

De siste to årene har Menneskerettighetsakademiet (MRA), i samarbeid med Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA), Agder fylkeskommune og ressurspersoner fra minoritetsnettverk, organisert en rekke opplæringsaktiviteter for personer med minoritetsbakgrunn, samt aktivister med integrering som fagfelt. Workshops er gjennomført i Viken, Agder og Vestland. Målet er å øke respekten for menneskerettighetene og bekjempe negativ sosial kontroll.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er samarbeidspartner og delfinansierer Frihet, JA! prosjektet